Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Partikkelit > Lausumapartikkelit > Kysyvät lausumapartikkelit > § 802 Mennäänks meille, jooko, kai mä voin tulla

§ 802 Mennäänks meille, jooko, kai mä voin tulla

Keskeinen lausuman kysymykseksi merkitsevä partikkeli on ‑kO. Se liittyy normaalisti lauseen ensimmäisen lausekkeen tai lausekkeen ensimmäisen sanan loppuun. Vaihtoehtokysymyksissä se liittyy lauseenalkuiseen finiittiverbiin (a) (» § 133, 1678). Puhutussa kielessä kysymyspartikkeli esiintyy myös muodossa ‑k(s) (b) (» § 130).

(a)
Tuleeko meille vieraita? | Onko isäsi todella sanonut niin? | Tämä se paikka on? | Joko olette lähdössä? | Pitää tästä vielä maksaakin? | Samana päivänä se kaikki tapahtui?
(b)
Onks sul rahaa vielä? | Voinks mä tulla? | Mennäänks meille? | Saatteks te selvää tästä? | Otaksä lisää?

Kysymyspartikkelit mite(n)s ja entä(s) käyvät vain keskustelun tiettyihin kohtiin: edellinen nostaa esiin uuden topiikin, entä(s) tuo listaan yhden tapauksen lisää (» § 1033). Kahdessa yhdistelmäpartikkelessa ‑kO on loppuosana: näitä ovat vahvistusta edellyttävä dialogipartikkeli jooko (c) sekä alisteisen kysymyksen merkkinä josko (d):

(c)
Mennään Nils joku päivä lounaalle sitte jooko. (P)
(d)
Eero Kalliomäki ryhtyikin hinnan kuultuaan pohtimaan, josko lientä voisi valmistaa itse. (L)

Eräät mm. epäilyä tai vaihtoehtoisuutta ilmaisevat partikkelit tulkitaan tietyissä konteksteissa kysyviksi. Kun väitelauseen alkuun liittyy arvelua merkitsevä modaalipartikkeli kai, lausuma tulkitaan kysymykseksi (e), ja epäilevissä konteksteissa alisteiset kysymyslauseet voivat alkaa partikkelilla tokko (f). Verbialkuiseen väitelauseeseen liittyessään liitepartikkeli ‑hAn vahvistaa tietyissä yhteyksissä ilmauksen tulkitsemista kysymykseksi (g). Lausuman loppuun sijoittuu disjunktion merkki vai, joka voi liittyä sekä interrogatiivimuotoisiin kysymyksiin että väitelauseisiin ja edellyttää vastausta (h).

(e)
Kai mä voin tulla sisään? hän kysyi klompsuttaen halliin vastausta odottamatta. (k) | – Minä teitittelen teidän ikäistänne miestä, Kiduttaja sanoi. – Kai te sen huomaatte. (k)
(f)
– – kirjoittajamme epäilee, tokko edes mailamörssäri Unto Väisänen jaksaisi houkutella kranttuja helsinkiläisiä katsomoon. (l)
(g)
Onhan teillä nyt rahat ja liput? | Saithan sinä sen mun viestini?
(h)
A: Mä menen nyt. B: Menet vai? | Kuvittelet niinku voittavasi vedon, vai? hän huusi naisen perään. (k) | Hakalaltako se haetaan vai? (p)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Partikkelit ja muut pikkusanat

Dialogipartikkelit

Lausumapartikkelit

Konjunktiot

Sävypartikkelit

Fokus- ja asteikkopartikkelit

Temporaalisia ja lokaalisia partikkeleita

Intensiteettipartikkelit

Interjektiot

Partikkeliketjut

Rajankäyntiä

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot