Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Partikkelit > Lausumapartikkelit > Lisäävät lausumapartikkelit > § 805 Tosiaan lisäävänä lausumapartikkelina

§ 805 Tosiaan lisäävänä lausumapartikkelina

Partikkeli tosiaan merkitsee ’todella(kin)’ tai ’itse asiassa’, esim. Hän kysyi olinko tosiaan sairas; Suurimmat tunnetut asteroidit ovat tosiaan vain muutaman sadan kilometrin läpimittaisia. Merkitykseen ’itse asiassa’ sisältyy usein implikaatio ’tarkemmin katsoen’. Toisin sanoen partikkeli implikoi, että asia on tavalla tai toisella ollut aiemmin esillä. Niinpä sana tosiaan toimiikin useimmiten samassa yhteydessä – mahdollisesti kaukana edelläkin – puheena olleen asian uudestaan esittämisen eli parafraasin merkkinä.

Se puhu oikeestaan koko yön. Ei se tosiaan tainnut nukkua ollenkaan, vaikka mä sanoin, että terveyskeskuksessa lääkäri oli käskenyt levätä. (k)
Lääkäri: Meinasi just kysyä et onks sulla oireita ollu enää,
Potilas: Noo nyt on taas tullu uus influenssa et kurkku on kipee ja vähä semmosta nuhaa on mutta – –
 [83 riviä poistettu]
Lääkäri: Elikkä tämä asia on tätä myöten sitten selvä onksulla mitään muuta,
Potilas: Ei täs nyt oikestansa muuta oo mutta tosiaan nyt kurkku on kipee et voisko kattoo vähän keuhkoja – –. (P)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Partikkelit ja muut pikkusanat

Dialogipartikkelit

Lausumapartikkelit

Konjunktiot

Sävypartikkelit

Fokus- ja asteikkopartikkelit

Temporaalisia ja lokaalisia partikkeleita

Intensiteettipartikkelit

Interjektiot

Partikkeliketjut

Rajankäyntiä

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot