Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Partikkelit > Fokus- ja asteikkopartikkelit > Eksklusiiviset fokuspartikkelit > Vain ja muita eksklusiivisia partikkeleita > § 845 Juuri, just, nimenomaan fokuspartikkeleina

§ 845 Juuri, just, nimenomaan fokuspartikkeleina

Omanlaisensa fokuspartikkelien ryhmän muodostavat yleiskielen juuri ja nimenomaan sekä puhutun kielen just, justiinsa. Niiden perustehtävänä on korostaa jonkin kontekstissa jo ilmeisen seikan identiteettiä (a). Keskeinen ero vain-partikkeliin on se, että kun vain-partikkelin sisältävä lause väittää fokuksen identiteetin yksiselitteiseksi, juuri-tyypin partikkelin sisältävä lause vain implikoi näin. Ero on erityisen selvä miksi-lauseessa (b) (» § 1688).

(a)
Baleaarit ja mantereen rannikot selviytyvät juuri turismilla. (k) | Yksiöissä on yksi asukas, kaksiossa kaksi tyttöä tai kaksi poikaa, pariskunta tai perhe, ja kolmiot on tarkoitettu nimenomaan perheasunnoiksi. (l) | Kun Pentti kerran kehui jotain puna-mustaa asukokonaisuuttaan Tuula Ykköselle, Tuula sanoi: – Punainen ja musta on just semmoisen ihmisen väriyhdistelmä, jolla ei ole yhtään makua. (k)
(b)
Miksi juuri minä ~ juuri nyt ~ juuri jouluna? [miksi ei joku muu?] vrt. Miksi vain minä? [miksi ei myös joku muu?]

Partikkelit juuri ja nimenomaan liittyvät myös predikoivaan ilmaukseen. Jälkimmäisen merkitys ei aina ole eksklusiivinen vaan voi olla pelkästään tähdentävä ’varsinkin, etenkin’.

(c)
– – polven täytyy olla ojentuneena jo siinä vaiheessa, kun kantapää koskettaa maata. Tähän Konosen tekniikka juuri tähtää. (l) | Palatsi onkin nimenomaan helposti avautuva. (l) | Näin esimerkiksi Sairaanhoitajaliiton jäsen, joka nimenomaan ei halua olla Tehyn osaston jäsen, lasketaan Tehyn jäsenmäärään mukaan. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Partikkelit ja muut pikkusanat

Dialogipartikkelit

Lausumapartikkelit

Konjunktiot

Sävypartikkelit

Fokus- ja asteikkopartikkelit

Temporaalisia ja lokaalisia partikkeleita

Intensiteettipartikkelit

Interjektiot

Partikkeliketjut

Rajankäyntiä

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot