Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Partikkelit > Temporaalisia ja lokaalisia partikkeleita > Temporaaliset fokuspartikkelit > § 851 Partikkelien polaarisuus: jo, enää, vielä

§ 851 Partikkelien polaarisuus: jo, enää, vielä

Partikkelit jo ja enää muodostavat polaarisen parin: jo on myönteisen lauseen, enää vastaavasti kielteisen lauseen partikkeli; vielä esiintyy kummankin polaarisena parina (» § 1635).

 
Sivutie on kuin nupullaan oleva päätie, kuin näyttelijä, joka ei ole vielä avautunut tuskastaan mutta joka jo odottaa Anna-lehden yhteydenottoa. (k) | Jos nainen torjuisi hänet nyt, Lauran olisi turha enää myöhemmin yrittää. (k) | Mutta siitä oli kauan…se kaikki oli tapahtunut toisessa elämässä, jota hän tuskin enää muisti. (k)

Muodoltaan myönteisessä lauseessa enää kannattaa eksklusiivista merkitystä ’ei muuta kuin’ (a). Myönteinen hakukysymys, jossa esiintyy enää ja joka implikoi kielteisen väitteen, on tulkittavissa retoriseksi (b). Määränilmausten yhteydessä enää ja vielä merkitsevät puhujan suhtautumista ilmaistun määrän suuruuteen (c).

(a)
Hänellä oli enää vain muistonsa, jotka ehkä joskus saisivat kultareunukset. (k) | Tehtävät, työnkuvat, apuvälineet ovat enää hetken samoja. (k) | Lopulta olennaista on enää se mitä ex-professori haluaa. (a)
(b)
Mitä sanoja meillä enää on? (k) | – – minkä sille nyt enää mahtoi. (k)
(c)
Enää viisi päivää jouluun. [vähän] vrt. Vielä viisi päivää jouluun. [paljoksuva tai neutraali]

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Partikkelit ja muut pikkusanat

Dialogipartikkelit

Lausumapartikkelit

Konjunktiot

Sävypartikkelit

Fokus- ja asteikkopartikkelit

Temporaalisia ja lokaalisia partikkeleita

Intensiteettipartikkelit

Interjektiot

Partikkeliketjut

Rajankäyntiä

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot