Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adverbit > Adverbilauseke > Adverbin määritteet > Tavan määritteet > § 677 Ihmeen kauan, ihanasti rempallaan

§ 677 Ihmeen kauan, ihanasti rempallaan

Adverbin genetiivimuotoinen nominimäärite ilmaisee tapaa tai intensiteetin astetta:

(a)
Ihmeen kauan olette jaksaneet sietää samaa porukkaa. (k) | Hommaa on paljon, poskettoman paljon. (L)

Adverbin ja adjektiivin genetiivimääritteinä ei esiinny yksilöiviä eikä proadjektiiveja: *ensimmäisen ~ *ainoan ~ *ihanimman varma(sti), *sellaisen mukava(sti). Genetiivimääritteinä eivät esiinny myöskään suhteutusadjektiivit kuten pituinen, kokoinen eivätkä suhteuttavat kategorioivat adjektiivit kuten entinen, nykyinen, seuraava. Ja vaikka eräät modaaliset adjektiivit toimivat genetiivimääritteinä, esim. ehdottoman tyylikkäästi (l); ilmeisen vastenmielistä (l), mm. adjektiiveja luultava, oletettava, mahdollinen ja välttämätön ei käytetä näin: *mahdollisen hyvin, *välttämättömän paljon. Adjektiivin mahdollinen superlatiivi esiintyy kuitenkin genetiivimääritteenä: mahdollisimman paljon.

Adverbin adverbiaalisena etumääritteenä toimiva sti-adverbi kuvaa sitä, millä tavalla adverbin ilmaiseman tavan katsotaan pätevän:

(b)
– – on moraalisesti ja eettisesti väärin viedä työttömiltä työpaikkoja. (l) | Pääaihe on luonto, ennen kaikkea kukat, jotka hän hahmottelee teknisesti taidokkaasti, herkin, runollisin ottein. (l) | Made In Heaven on tehty Freddie Mercuryn ollessa kuoleman porteilla, eikä tällainen kiekko voi yksinkertaisesti toimia musiikillisesti täysillä. (l) | Hänet on kuvattu – – motorisesti poikkeuksellisesti liikehtivänä hahmona. (l) | Olin lievästi huvittunut, mutta myos lievästi kauhuissani. (k)

Tällaisissa tapauksissa sti-määrite ja toinen adverbi voivat periaatteessa sijaita erilläänkin toisistaan: teknisesti hän hahmottelee kukat taidokkaasti. Kun sti-adverbi määrittää varsinkin asennon tai olotilan ilmausta, se on subjektiivisesti arvottava ja usein sitä vastaa laatua luonnehtiva genetiivimuotoinen adjektiivimäärite.

(c)
– – käytäntö on ollut ihanasti rempallaan. (l) ~ ihanan rempallaan | Huone on ikävästi kallellaan, – –. (k) | – – tukka oli hauskasti pörröllään, – –. (k) | Arvi tiiraili minua vetisillä silmillään pää oudosti vinossa. (E)

Sen sijaan esim. määrän tai objektiivisen näkökulman ilmauksissa genetiivimäärite ei käy: pahasti ~ *pahan juovuksissa, rutkasti ~ *rutkan pielessä, eettisesti ~ *eettisen väärin, musiikillisesti ~ *musiikillisen täysillä (komparaatiojohdosten kanssa genetiivimäärite ei käy ollenkaan: *ihanan nopeammin).

Kun määritettävä adverbi itse on sti-adverbi, sitä voi edeltää kaksi määritettä, joista ensimmäinen on intensiteettipartikkeli tai niin ja toinen on genetiivimuotoinen nomini (d). Rakenne on tulkittavissa kahdella eri tavalla: partikkeli toimii määritteenä joko nominimääritteen ja adverbin kokonaisuudelle, esim. [erittäin [konkreettisen näyttävästi]], tai pelkästään nominimääritteelle: [[erittäin konkreettisen] näyttävästi].

(d)
Helsinki rakennettiin osoittamaan erittäin konkreettisen näyttävästi sekä ulkomaalaisille että suomalaisille itselleen, että oli syntynyt erillinen poliittinen yksikkö, Suomi. (A) | Hän oli puhunutkin niin pahaaennustavan kerskailevasti jostakin poika kullasta – –. (k)

Silloin puolestaan kun tavan adverbia edeltää partikkeli ihan ~ aivan ja liiallisuutta tai riittävyyttä ilmaiseva adverbi tai niin, noin, näin, partikkelin voi katsoa määrittävän pikemmin kahden adverbin kokonaisuutta: [aivan [liian huolettomasti]]:

(e)
Juttujen salaamisen perusteena on käytetty pankkisalaisuutta aivan liian huolettomasti. (l) | Usein luullaan, että riittää, kun auto tehdään neitseellisistä materiaaleista ja osiin isketään kierrätysmerkki. Ihan näin onnellisesti asia ei ole! (l)

Temporaalinen tai lokatiivinen adverbi voi saada kyseistä ominaisuutta tarkentavan määritteen:

(f)
Myöhään iltaisin minä yksin soittaa luikauttelen. (l) | Hän ei tuijota taivaaseen eikä maahan, vaan ihmispään korkeudelta suoraan eteenpäin. (k)

Huom. Adverbin adverbiaalimääritteenä toimii myös paikallissijainen NP tai adpositiolauseke: Eläinmaailmassa poikkeavasti ne [huskyt] antavat nuorimpien ja pienimpien syödä mahansa täyteen, ja vasta näiden jälkeen isot koirat käyvät ruoan kimppuun (l); Jos joku paikka jaettaisiin vielä auki, se olisi pahasti väärin Aki Parviaista kohtaan (l).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Yleistä

Adverbien merkitystehtäviä

Paikan adverbit

Ajan adverbit

Tavan adverbit

Määrän adverbit ja partikkelit

Intensiteettisanat: melko, erityisen

Kommenttiadverbit ja ‑partikkelit

Pronominivartaloisten adverbien tehtäviä

Adverbilauseke

Adverbi ja muut sanaluokat

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot