Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adverbit > Adverbien merkitystehtäviä > Paikan adverbit > § 648 Alhaalla, kotoa, pois, kaukana, alitse

§ 648 Alhaalla, kotoa, pois, kaukana, alitse

Paikan adverbit ilmaisevat sijaintia, lähtökohtaa, päätepistettä, tilaa, suuntaa, etäisyyttä tai reittiä (» asetelma 105). Ne ovat joko paikallissijaisia tai s‑, nne‑, isin‑, (i)tse-loppuisia. Paikan adverbina esiintyy myös distributiivisia (i)ttAin-loppuisia sanoja kuten alueittain sekä itellen-adverbeista paikoitellen. Sen sijaan (i)kkAin‑, (i)tUksin‑ ja tUsten-loppuiset sekä osa ittAin‑loppuisista ovat lähinnä tavan adverbeja, esim. nokikkain, vastatuksin, kasvotusten, selittäin, vaikka ne ilmaisevat myös sijaintia suhteessa johonkin toiseen entiteettiin. Yhdys- tai liittoadverbeja ovat päin-loppuiset kuten eteenpäin, täällä päin. (Merkityksistä ja morfologisista tyypeistä luvuissa Adverbijohdokset » § 383385 sekä Adverbiaalit » § 981985, proadverbeista » § 668669.)

Asetelma 105: Paikan adverbeja

Vertikaalisuus ja horisontaalisuus

 
alhaalla, ylhäällä, edellä, edessä, takana, oikealla, vasemmalla | eteenpäin, taaksepäin

Etäisyys ja sijainnin suhteellisuus

 
etäällä, kaukana, likellä, lähellä, lähettyvillä | keskellä, sisällä, sisässä, ulkona, vierellä, vieressä, äärellä; ohella, ohessa; ulkosalla, ulottuvilla

Muu sijainti tai taho

 
kahtaalla, kahtaanne; kaikkialla, kotosalla, perillä, pakosalla, taivasalla | kotona, kotiin, kotoa, poissa, pois | paikoitellen, alueittain | kotoisin, peräisin, takaisin

Reitti

 
yli, ali | alitse, editse, jäitse, lävitse, maitse, ohitse, ylitse | maanteitse, vesiteitse, kaapeliteitse, kiertoteitse, oikeusteitse (monet myös tavan adverbeja)

Suhteellista sijaintia ilmaiseva adverbi kuten edellä, vieressä, lähellä voi ilmaista etäisyyttä joko puheena olevan olennon (a) tai puhujan näkökulmasta (b). Täydennyksen saadessaan sanat ovat adpositioita, esim. jonkin edessä.

(a)
Liian lyhyt etäisyys edellä ajavaan aiheuttaa paljon vaaratilanteita. (l) | Heti ensimmäisen mäen päällä pysähtyi linjuri viereen tarjoten kyytiä. (l) | – – jos ohitat, tee se riittävän kaukaa. (l)
(b)
Pahoinvointi humahti ylitse, laittoi nieleskelemään. (k) | Kippokin on kadonnut ulottuvilta, – –. (k)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Yleistä

Adverbien merkitystehtäviä

Paikan adverbit

Ajan adverbit

Tavan adverbit

Määrän adverbit ja partikkelit

Intensiteettisanat: melko, erityisen

Kommenttiadverbit ja ‑partikkelit

Pronominivartaloisten adverbien tehtäviä

Adverbilauseke

Adverbi ja muut sanaluokat

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot