Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adverbit > Adverbi ja muut sanaluokat > Adverbi ja adpositio > § 678 Adverbin ja adposition eroja ja yhtäläisyyksiä

§ 678 Adverbin ja adposition eroja ja yhtäläisyyksiä

Adverbien ja adpositioiden eli pre- ja postpositioiden välinen raja on häilyvä (» § 694). Yksinomaan adverbeja ovat esim. sanat paljon, eilen, jouten, nukuksissa, jotka muodostavat lausekkeen joko yksin tai määritteellisinä mutta eivät saa täydennystä. Yksinomaan postpositioita taas ovat mm. luona ja takia, jotka eivät esiinny muutoin kuin määräsijaisen täydennyksen kanssa. Sen sijaan mm. sanoja lähellä, keskellä, edessä, ennen käytetään niin adverbeina kuin adpositioinakin. Ne tulkitaan käyttöyhteydessään jomman kumman sanaluokan edustajiksi riippuen siitä, onko niillä määrämuotoinen täydennys vai ei:

 
Adpositio Adverbi
Hän oli lähellä voittoa. Hän oli lähellä.
Saavuin ennen muita. Ennen oli kaikki toisin.

Adverbeista täydennyksen saavia ovat mm. puolillaan-, kotoisin- ja sidoksissa-tyyppiset (» § 671673), mutta tällöin adverbi voi saada myös määritteen: melkein puolillaan vettä, selvästi sidoksissa kotiin. Adpositioille ei oma määrite ole samassa määrin mahdollinen: esim. ilmauksessa aivan pöydän vieressä partikkeli aivan ei rakenteellisesti toimi pelkän postposition määritteenä vaan se määrittää koko lauseketta pöydän vieressä. Adverbin adverbiaalitäydennys voi edustua myös vaihtoehtoisina muotoina, ei pelkästään yhtenä rektiosijana kuten adposition täydennys:

 
Asiakirjoissa todetaan demokratian ja ihmisoikeuksien olevat tiukasti sidoksissa keskenään: – –. (l) | Laajentuminen lähialueilla ei ole mitenkään sidoksissa Suomen markkinoilla harjoitettavan politiikan kanssa, – –. (l)

Lisäksi adverbi esiintyy erillään täydennyksestään, esim. Mistä maasta olet kotoisin? ja monet ilmankin sitä: Hotelli on täynnä. Sidoksissa- ja kotoisin-tyyppisten adverbien täydennys on kuitenkin pakollinen, mikä tekee niistä adpositiomaisempia. Koska niillä ei kuitenkaan ole selvää sijarektiota eikä niiden tarvitse esiintyä välittömästi täydennyksensä vieressä, ne ovat syntaksiltaan enemmän adverbeja kuin adpositioita.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Yleistä

Adverbien merkitystehtäviä

Paikan adverbit

Ajan adverbit

Tavan adverbit

Määrän adverbit ja partikkelit

Intensiteettisanat: melko, erityisen

Kommenttiadverbit ja ‑partikkelit

Pronominivartaloisten adverbien tehtäviä

Adverbilauseke

Adverbi ja muut sanaluokat

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot