Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adverbit > Adverbilauseke > Yleistä > § 670 Adverbilausekkkeen yleisrakenne

§ 670 Adverbilausekkkeen yleisrakenne

Adverbi muodostaa lauseessa adverbilausekkeen (AdvP:n) yksin tai laajennuksineen:

 
Ikkunat olivat entistä likaisempia, ovilasiin oli joku ilkeyksissään pyyhkinyt nakkipaperinsa sinapit. (k) | Melko nopeasti hän palasi, ihan tajuihinsa, – –. (k) | Yritys oli tuolloin taloudellisessa kriisissä, mutta nyt menee kohtuullisen hyvin. (l) | Tampereen käräjäoikeus katsoi opiskelijan toimineen ansiotarkoituksessa, järjestelmällisesti ja tahallaan. (l)

Adverbin määrite on tyypillisesti etuasemainen, esim. melko aikaisin, uskomattoman paljon, täysin rähmällään, vähän kallellaan, miellyttävästi väsyksissä, paljon enemmän. Eräillä adverbeilla voi olla myös täydennys: puolillaan mehua (» § 671), kotoisin Savosta (» § 672).

Rakenteellisesti adverbin määrite tai täydennys voi olla jokin seuraavista:

Intensiteettimäärite: [aivan niin]AdvP, [poskettoman vähän]AdvP, [tosi ihanasti]AdvP
Adverbi- tai adpositiolauseke:[ihan vähän vinossa]AdvP, [kaukana kotoa]AdvP, [idän suuntaan kallellaan]AdvP, [väärin lapsia kohtaan]AdvP
Substantiivilauseke: [kotoisin Savosta]AdvP, [täynnä rahaa]AdvP

Tietynlaiset adverbit esiintyvät myös appositiosuhteessa vastaavassa tehtävässä olevan paikallissijaisen NP:n kanssa. Tällaisia ovat ajankohtaa ilmaisevat deiktiset temporaaliset adverbit, esim. tänään maanantaina, tuolloin tammikuussa, sekä lokatiiviset adverbit, esim. (olla) kaukana jossain ~ perillä määränpäässä, (lähteä) ulos pihalle ~ kauas rajan taakse (» § 1061).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Yleistä

Adverbien merkitystehtäviä

Paikan adverbit

Ajan adverbit

Tavan adverbit

Määrän adverbit ja partikkelit

Intensiteettisanat: melko, erityisen

Kommenttiadverbit ja ‑partikkelit

Pronominivartaloisten adverbien tehtäviä

Adverbilauseke

Adverbi ja muut sanaluokat

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot