Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adverbit > Adverbien merkitystehtäviä > Määrän adverbit ja partikkelit > Täyteyden aste ja likimääräisyys: täynnä, alle, melkein > § 661 Likimäärän ilmaisimia: alle, yli, melkein

§ 661 Likimäärän ilmaisimia: alle, yli, melkein

Likimäärän ilmaisin (» asetelma 109) esittää määrän epätäsmällisesti ilmaisemalla sen jäävän tietyn arvion alle tai menevän sen yli. Kyse voi myös olla pelkästä summittaisuudesta.

Asetelma 109: Likimäärää ilmaisevia adverbeja ja partikkeleita

Alle jäävä arvio

 
alle | melkein, miltei, liki, likimain, lähes, lähestulkoon | likimainkaan, läheskään

Yli menevä arvio

 
yli

Ala- tai yläraja

 
al(hais)immillaan, enimmillään, korkeimmillaan, niukimmillaan, runsaimmillaan, vähimmillään, ylimmillään | enintään, korkeintaan, vähintään; maksimissaan, minimissään

Summittaisuus

 
arviolta, jokseenkin, keskimäärin, kutakuinkin, noin, osapuilleen, suunnilleen, suurin piirtein; summassa, summa(n)mutikassa

Alle jäävää arviota ilmaisee sananmukaisesti adverbi alle (~ alta), joka liittyy määrän ilmauksiin merkityksessä ’vähemmän kuin’ (a). Määrän ylitystä ilmaisevia adverbeja ovat yli ja päälle (b).

(a)
Varttimaili taittui hieman alle minuuttiin – –. (l) | kielletty alle 18-vuotiailta | Kun aloittelin kalastusuraani alta kymppikesäisenä pojannappulana, oli ensimmäinen haaveeni saada virvelillä suurhauki. (l)
(b)
Nopeusmittarin viisari osoitti hieman yli seitsemääkymppiä. (l) | Olen vähän päälle 20-vuotias – –. (E)

(Alle ~ alta ja yli ovat myös genetiivitäydennyksen saavia adpositioita paikan tai määrän ilmauksissa.)

Partikkelit melkein ja lähes merkitysvastineineen ovat likimääräisyyden ilmaisimia, mutta toisaalta myös osittaisen täyteyden asteen osoittimia: ’raja tai tavoite on lähellä’, esim. Hän on melkein 18-vuotias. Ne määrittävät määrän ilmausta (miltei viisi), adjektiivia (lähestulkoon valmis), laatua ilmaisevaa substantiivia (likimain syntiä), adverbia tai adpositiolauseketta (lähes päivittäin ~ kahden viikon kuluttua). Silloin kun melkein-tyyppinen partikkeli on verbin vieressä, sen voi tulkita määrittävän paitsi verbiä myös koko lausetta:

(c)
Oltiinhan jo melkein päätetty yhteisen moottorikelkan hankinnasta… (l) | Hän käveli hyvää vauhtia eteenpäin, miltei juoksi, sillä hän halusi sitä asiaa pakoon. (k)

Melkein ja lähes eivät yleensä esiinny kielteisissä lauseissa, jollaisissa tavallisin on kieltohakuinen läheskään.

(d)
Miksi sanaa nainen ei voi käyttää läheskään samoin kuin mies-sanaa? (k) | Lapset eivät ole puoliksikaan niin tyhmiä kuin toimittajat luulevat. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Yleistä

Adverbien merkitystehtäviä

Paikan adverbit

Ajan adverbit

Tavan adverbit

Määrän adverbit ja partikkelit

Intensiteettisanat: melko, erityisen

Kommenttiadverbit ja ‑partikkelit

Pronominivartaloisten adverbien tehtäviä

Adverbilauseke

Adverbi ja muut sanaluokat

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot