Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adverbit > Adverbi ja muut sanaluokat > Adverbi ja substantiivi > Paikallissijaisia adverbistumia > § 685 Adverbien i-aines: tohkeissaan, piloillaan, tekemäisillään

§ 685 Adverbien i-aines: tohkeissaan, piloillaan, tekemäisillään

Adverbin tunnusmerkkinä voi toimia myös i-aines, joka ei nykykielen näkökulmasta motivoidu semanttisesti monikon i-tunnukseksi. Tällainen i esiintyy ensinnäkin olotilaa ja asentoa ilmaisevissa adverbeissa, joilla ei ole selvästi hahmotettavaa kantasanaa, esim. tohkeissaan (*tohje), juovuksissa (*juovus), paitasillaan (?paitanen) (» § 391). Myös tapaukset, joissa i:n sisältävä sana on muodoltaan identtinen substantiivin monikollisen taivutusmuodon kanssa, tulkitaan adverbeiksi, kun ne ovat olotilaa ilmaisevia adverbiaaleja. Tällöin ne voivat saada määrän, tavan tai intensiteetin määritteen, eivät kongruoivaa adjektiivimääritettä.

 
Adverbi: Jan oli vähän päissään, – –. (k) | Yhtenä aamuna se tuli ihan peloissaan kouluun. (k) | Jos tutkimuksia ei tehdä piloillaan, neuvoisin olemaan tekemättä ollenkaan. (l)
 
Substantiivi: Ehkä daamit vain jonakin päivänä tuumivat samppanjan pehmentämissä päissään, että pitäisi keksiä ikään kuin jotakin kivaa, – –. (k) | – – [Pihkala] häiritsi opetusta muutenkin, enimmäkseen kuitenkin aika hyvillä piloillaan. (l)

Olotilan adverbiaalin tehtävässä olevan i-aineksisen sanan sanaluokka ei välttämättä selviä lauseyhteydestäkään. Näin on usein silloin, kun sanalla ei ole määritettä. Esimerkiksi seuraavissa tapauksissa sitä, onko olotilaa luonnehtiva adverbiaali substantiivi vai adverbi, lienee mahdoton rajata.

 
Yliopisto: lempeitä humanisteja kuljeksimassa mietteissään hiljaisissa, valoisissa pylväskäytävissä elämän syvimpiä arvoja pohtien. (a) | Pitkä mies nuokkui ajatuksissaan Parkanon kirkonpenkillä viime perjantai-iltana – –. (l)

Adverbimainen on lisäksi verbikantainen mAisillaan-muoto (» § 492 huom., 1521) tavan adverbiaalina joko yksin tai statusrakenteissa. Se voi periä verbin määritteitä.

 
Vanha nainen yski läkähtymäisillään – –. (k) | Hän horjui kaatumaisillaan ja hapuili tukea puista. (k) | Kuvittelen jo kuinka kiipeän vuorenrinnettä halkeamaisillani uteliaisuudesta. (l)

Adverbiaalina mAisillaan-muoto voi rinnastua toiseen adverbiaaliin, mutta myös esim. predikatiiviin ja perfektimuodon partisiippiin.

 
Tämä luhistumaisillaan ja hajallaan oleva valtio on järjestettävä uudelleen, – –. (TV) | Etelä-Suomen järvijäät ovat jo hyvin heikkoja ja lähtemäisillään. (E) | Yliopistoissa on opettajia, jotka ovat sairastuneet ja kuolemaisillaan. (E)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Yleistä

Adverbien merkitystehtäviä

Paikan adverbit

Ajan adverbit

Tavan adverbit

Määrän adverbit ja partikkelit

Intensiteettisanat: melko, erityisen

Kommenttiadverbit ja ‑partikkelit

Pronominivartaloisten adverbien tehtäviä

Adverbilauseke

Adverbi ja muut sanaluokat

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot