Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Aspekti > Verbiliitto ja lauseen aspekti > Verbiliitot olla tekemäisillään, olla tehdä > § 1521 Tapahtuma melkein toteutuu

§ 1521 Tapahtuma melkein toteutuu

Verbiliitto olla tekemäisillään ilmaisee, että teelinen tapahtuma melkein toteutuu tai toteutui; rakenne implikoi tapahtuman toteutumattomuutta kyseisellä hetkellä. Lause on aspektiltaan rajattu.

 
Mönkkönen oli tekemäisillään huippuliikkeen rekillä, mutta vauhti pysähtyi kesken, – –. (L) | Olin nousemaisillani pytyn kannelta ja juoksemaisillani sen kaulaan huutamaan miten minä sitä rakastin, kun se alkoi puhua puhelimeen. (k)

Prosessia sekä punktuaalista tapahtumaa kuvaavista verbeistä muodostettuna rakenne saattaa muistuttaa ennakoivassa merkityksessä käytettävää olla tekemässä ‑rakennetta, joskin tämä jättää tapahtuman toteutumisen avoimeksi tai jopa implikoi toteutumista (» § 1520).

 
Ei oikein tiennyt, mihin olisi jalkansa asettanut, niin paljon oli kypsymäisillään olevia lakkoja. (E) vrt. kypsymässä olevia | – – Wikman on jo ollut muutaman kerran lyömäisillään hanskat tiskiin. (L) | – – tuntui niin kuin pääni olisi räjähtämäisillään. (L) | – – isä oli kuolemaisillaan! (k)

Myös olla-verbin ja A-infinitiivin muodostama verbiliitto olla tehdä ilmaisee tapahtuman melkein toteutuvan (» § 452).

 
Keinuva konttorituoli oli tehdä minusta merisairaan. (k) | Kolmiloikkaajan keskeytettyä kolmen kierroksen jälkeen Crystal Palacessa 7. heinäkuuta, britit olivat saada sydänkohtauksen. (l) | Useampaa akkutyökalua käyttävä on seota erilaisten akkujen paljouteen. (l)

Ero on vain vähäinen verrattuna rakenteeseen olla tekemäisillään, jolla kuvataan käynnissä olevaa tilannetta juuri ennen lähellä olevaa mutta toteutumatonta muutosta.

 
Tuollainen kieli muistuttaa vahvasti Siperian viroa, joka on kuolemaisillaan. (a) ’lähellä kuolemaa’ | Enää mä voi juodakaan kuin joskus harvoin pari pulloa kaljaa. Muuten saan niin hirveän kankkusen, että siihen on kuolla, on nuoren miehen näkemys. (L) ’melkein kuolee’ | Heikki Turusen Simpauttajakin on putoamaisillaan listalta naisargumenttien voimasta, mutta jää kuin ihmeen kaupalla. (L) | Kamppailun tiimellyksessä Maken lippiskin on pudota. (E) | Pankit olivat tekemäisillään päätöksen, joka olisi merkinnyt Suomelle kansallista katastrofia. (L) | Keinuva konttorituoli oli tehdä minusta merisairaan. (k)

Olla tekemäisillään -rakenne saattaa olla duratiivinen siten, että se voi esiintyä sellaisten keston määritteiden kuin koko ajan, jatkuvasti kanssa, olla tehdä -rakenne ei:

 
Kieli tuntui symboloivan suhdetta koko senhetkiseen elämään: siitä oli koko ajan oivaltamaisillaan jotain, josta aukeaisi näkymiä taakse ja eteen. (k) | Vaikka kuulin kaiken uudistavan, järisyttävän naurun jylisevän jo sisälläni, olin koko ajan purskahtamaisillani hirvittävään kollottavaan itkuun. (k)

Joissakin tapauksissa merkitysero verbiliiton olla tekemäisillään, olla tehdä ja olla tekemässä sisältävien ilmausten välillä on lähes olematon. Näin on esim. sanomisverbeistä muodostetuissa rakenteissa:

 
Hän oli sanomaisillaan jotakin, mutta muutti mielensä. (E) | Kun keskus heräsi ja kysyi, ketä halusin luuriin, olin sanoa Rannikko. (k) | Aino oli sanomassa jotain mutta ei sanonut. (k)
 
Luultavasti Eelis oli ehdottamaisillaan jotakin eväspulloa taksimatkalle, mutta – –. (k) | Olin ehdottaa että paikka voitaisiin muuttaa mausoleumiksi – –, kun sisään tunkeutui kaksi virkapukuista agenttia, – –. (k) | Pääsihteeri oli ehdottamassa tilintarkastajaksi [NN:ää], – –, kunnes huomasi ettei hänellä ole valtuuksia esittää. (E)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Yleistä

Aspektuaaliset tilannetyypit

Verbi ja lauseen aspekti

Keston ilmaus ja lauseen aspekti

Verbiliitto ja lauseen aspekti

Aspektin ja kvantiteetin suhteesta

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot