Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Aspekti > Verbi ja lauseen aspekti > Rajaavat verbit > Yleistä > § 1511 Päätepisteeseen johtava muutos

§ 1511 Päätepisteeseen johtava muutos

Rajaava verbi kuvaa päätepisteeseen johtavaa muutosta; monien rajaavien verbien ilmaisema muutos johtaa välittömästi tulokseen eli ne ovat resultatiivisia. Muutoksen jälkeen tilanne ei enää jatku. Rajaavan verbin sisältävä lause on aspektiltaan luontaisesti rajattu.

Rajaavat verbit kuvaavat punktuaalista, hetken kestävää tapahtumaa (» § 1505). Ne ilmaisevat siirtymistä tilaan tai tilasta pois kuten syntyä, kuolla, saapua, erota; avata, loppua, lopettaa, sammua, hajota, jäädä, löytyä, ihastua, kyllästyä, nukahtaa, pyörtyä, aistihavaintoa tai kommunikointia tms. kuten havaita, huomata, luvata, ilmoittaa, unohtaa. Niissä on myös antamis-, saamis- ja ottamisverbejä kuten antaa, lainata, maksaa, myydä, saada, varastaa. Punktuaalisia ovat lisäksi mm. hyväksyä, kostaa, voittaa ja hävitä.

 
Isoäiti syntyi vuonna 1907. | Uros kuolee pian parittelun jälkeen, – –. (E) | Pääsyliput loppuivat kesken liki kaikkialla, missä Charme juoksi, – –. (l) | Viikonvaihteessa Daly voitti Brittein saarten avoimen mestaruuskilpailun – –. (l) | Heidän taksinsa löytyi sovitulta paikalta. (k) | Kaarina ja Veijo löysivät kodin Näsijärven rannalta. (l) | Pienen ikkunan verho liikahti, – –. (k) | Talon emäntä huomasi palon hieman ennen yhtä yöllä. (l)

Osaa verbeistä voi kuitenkin käyttää duratiivista tapahtumaa kuvaavassa lauseessa, esim. Avasin oven hitaasti.

Lisäksi sellaisten prosessiverbien kuin täyttyä, tyhjentyä merkitykseen sisältyy muutoksen tuloksena oleva päätepiste, ehdoton raja, esim. täyttyminen loppuu kun kyseinen astia tai paikka on täynnä. Duratiivista käyttöä niillä on myös ilmauksissa, joissa esitetään muutoksen olevan vasta tapahtumassa: Huoli tyhjenevästä Pohjois-Karjalasta (E).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Yleistä

Aspektuaaliset tilannetyypit

Verbi ja lauseen aspekti

Keston ilmaus ja lauseen aspekti

Verbiliitto ja lauseen aspekti

Aspektin ja kvantiteetin suhteesta

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot