Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Aspekti > Verbiliitto ja lauseen aspekti > Verbiliitto olla tekemässä > § 1520 Olla tekemässä -verbiliitto ja tapahtuman ennakoiminen

§ 1520 Olla tekemässä -verbiliitto ja tapahtuman ennakoiminen

Olla tekemässä ‑verbiliitto esiintyy myös lauseissa, jotka ennakoivat tapahtuman toteutuvan pian. Tulkinta syntyy erityisesti silloin, kun infinitiivin verbi kuvaa punktuaalista tapahtumaa (a). Verbiliiton progressiivisen merkityksen takia lauseen ilmaiseman tilanteen tulkitaan kuitenkin kestävän jonkin aikaa. Perusteiltaan punktuaalinen tapahtuma kuvataan rakenteessa siis duratiiviseksi. 

(a)
Loppumetreillä näin, että olin voittamassa – –. (l) | Vuokra-asuntojen rakentaminen on tyrehtymässä Vantaalla (L) [otsikko] | Tosiasiassa lapsi oli syntymässä ajallaan, – –. (k) | Aivan kuin se ei ollenkaan tajuaisi, että Eeva on kuolemassa. (k) | Ruoka oli loppumassa, samoin voimat. (k) | Maaseudun ikärakenne vinoutuu, pienviljely ja kylät ovat häviämässä, – –. (L) | Toinen oli juuri lyömässä, kun sanoin että nyt kävitte väärään mieheen kiinni. (l)

Ennakoivassa ilmauksessa käytetään tyypillisesti totaaliobjektia (b). Partitiiviobjektillisen lauseen ilmaisema tilanne voidaan hahmottaa pitempikestoiseksi; tosin kun objekti on jaollistarkoitteinen, myös kvantitatiivisen epämääräisyyden tulkinta on mahdollinen (c).

(b)
Vaikuttaa siltä, että Skoda on vihdoin saavuttamassa ”sosiaalisen” hyväksyttävyyden. (l) | Onko toinen osapuoli voittamassa sodan? (l) | Teatteri on nyt saamassa uudet tilat Kino-Helon talosta. (L)
(c)
Black Box Pieni olohuoneteatterityyppinen näyttämö, joka on saavuttamassa kulttimainetta. (E) | Voi olla, että [sana] koti on yhä enemmän saamassa tuota asunnonvälittäjien tarjoamaa sävyä ja siirtymässä pelkän asunnon merkitykseen. (k)

Teelistä prosessia kuvaavilla ilmauksilla rakenne on merkitykseltään samanaikaisesti sekä progressiivinen että lopputulosta ennakoiva:

(d)
Alasen tuopit olivat jo tyhjentymässä viimeisistä oluttipoista. (L) | Vesilaitoksen pintavesivarastot ovat täyttymässä. (L) | Postipankki on kasvamassa yhä lujemmaksi liikepankiksi. (l) | Olin lähestymässä Rovaniemeä, ihailin syksyä, joka täällä on pitemmällä kuin Kajaanissa. (k) | Pelloilla on kypsymässä varhainen sato. (l) | Käyttölupani on vanhenemassa, miten uusin sen? (E)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Yleistä

Aspektuaaliset tilannetyypit

Verbi ja lauseen aspekti

Keston ilmaus ja lauseen aspekti

Verbiliitto ja lauseen aspekti

Aspektin ja kvantiteetin suhteesta

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot