Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Aspekti > Verbi ja lauseen aspekti > Rajahakuiset verbit > Yleistä > § 1513 Päätepiste esitetään tai ei esitetä

§ 1513 Päätepiste esitetään tai ei esitetä

Muun muassa verbit ampua, kiivetä, kirjoittaa, korjata, lukea, maalata, pestä, rakentaa, siirtää, silittää, syödä, valmistaa (» § 1506) ovat tilanteen rajaamisen suhteen rajahakuisia: tapahtuman tulos voidaan esittää joko saavutettuna tai siten ettei sitä ole saavutettu. Kun tulos esitetään saavutettuna, ilmaus on resultatiivinen ja lause aspektiltaan rajattu, esim. Rakensin talon. Vaiheittaista muutosta kuvaavat prosessiverbit kuten kasvaa, vähetä ovat rajahakuisia siinä mielessä, että ne implikoivat rajaa vaikka eivät sinänsä ilmaise yksiselitteistä päätepistettä. Ne voivat kuitenkin esiintyä sellaisessakin lauseessa, jossa raja on esitetty täsmällisesti.

 
Lause aspektiltaan rajattu:– – [ohjausjärjestelmä] korjaa laivan pienetkin liikkeet. (l) | Halonen kiipesi Kolivaaran huipulle – –. (l) | Lopulta lapsi on kasvanut niin suureksi, ettei se enää mahdu kotiin, vaan se on pakko viedä päiväksi tarhaan. (E)
 
Lause aspektiltaan rajaamaton:Hän vilkaisi kompassia, muisteli karttaa ja korjasi suuntaa yhä pohjoisemmaksi. (k) | Hän kiipeää ylös tietyömaamerkin sulkemaa katua, – –. (k) | Lapset kasvavat ihan silmissä – –. (E)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Yleistä

Aspektuaaliset tilannetyypit

Verbi ja lauseen aspekti

Keston ilmaus ja lauseen aspekti

Verbiliitto ja lauseen aspekti

Aspektin ja kvantiteetin suhteesta

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot