Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Aspekti > Verbi ja lauseen aspekti > § 1508 Verbien aspektimerkitykset

§ 1508 Verbien aspektimerkitykset

Verbin aspektiominaisuuksista riippuu, millaisia tilanteita sillä voi kuvata. Verbit voi tässä suhteessa jakaa karkeasti kolmeen ryhmään, rajapakoisiin (» § 15091510), rajaaviin (» § 15111512) ja rajahakuisiin (» § 15131515) sen mukaan, esiintyvätkö ne tyypillisesti aspektiltaan rajaamattomassa tai rajatussa lauseessa tai kummanlaisessa hyvänsä. Kunkin ryhmän transitiiviverbeillä on myös oma tyypillinen objektin sijansa (» asetelma 179).

Asetelma 179: Verbien aspektuaaliset tyypit
  Tyypillinen esiintyminen Esimerkkejä Muita verbejä
Rajapakoinen Aspektiltaan rajaamaton lause. Transitiiviverbillä partitiiviobjekti. Hän asuu Oulussa. Pelkään tuota koiraa. olla, tanssia, juosta;
ihailla, rakastaa, ajatella, katsella, ehdottaa, hakata, heiluttaa, auttaa, odottaa, jatkaa, verrata, tarkoittaa, vastustaa, lähestyä
Rajaava Aspektiltaan rajattu lause.
Transitiiviverbillä totaaliobjekti.
Kynä putosi lattialle. Unohditko takin kotiin? syntyä, kuolla, aivastaa;
kadottaa, huomata, unohtaa, keksiä, lopettaa, myydä, saada, tappaa, heittää
Rajahakuinen Aspektiltaan rajattu tai rajaamaton lause.
Transitiiviverbillä totaali- tai partitiiviobjekti.
Lapsi kasvaa.
Tyttö korjasi pyörää.
Tyttö korjasi pyörän.
kiivetä, laihtua;
syödä, valmistaa, paistaa, kirjoittaa, lukea, maalata, rakentaa, parantaa, nostaa

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Yleistä

Aspektuaaliset tilannetyypit

Verbi ja lauseen aspekti

Keston ilmaus ja lauseen aspekti

Verbiliitto ja lauseen aspekti

Aspektin ja kvantiteetin suhteesta

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot