Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Aspekti > Aspektuaaliset tilannetyypit > Tilat > § 1504 Tilanilmauksia koskevia rajoituksia

§ 1504 Tilanilmauksia koskevia rajoituksia

Tila hahmotetaan muuttumattomaksi, hetkestä toiseen samaksi, joten sen kestoa ilmaistaan yhtäjaksoisuutta kuvaavilla tunnin-tyyppisillä osmilla (» § 1516). Pysyviä tiloja kuvaavat verbit eivät tavallisesti esiinny progressiivisessa olla-verbin ja inessiivisijaisen MA-infinitiivin muodostamassa rakenteessa: *Koulu on sijaitsemassa kirkon vieressä; *Patsas on seisomassa Petroskoissa; *Oletko rakastamassa lähimmäistäsi? Tämä rakenne esittää tilanteen tietyllä hetkellä käynnissä olevana ja implikoi sen olevan väliaikainen, olosuhteista riippuva. Lisäksi subjekti on lauseessa tietoinen toimija (» § 1519). Tietoinen subjekti puuttuu myös sääverbeiltä: *On satamassa ja tuulemassa.

Koska tilaa kuvaavien verbien subjektitarkoitteet eivät ole agentiivisia eivätkä tilannetta kontrolloivia, nämä verbit eivät yleensä esiinny myöskään imperatiivissa: ?Omista Nokian osakkeita; ?Pelkää hämähäkkejä. Monia verbejä voi kuitenkin käyttää myös siten, että tilanne on ainakin jossain määrin subjektin kontrollin alainen, jolloin imperatiivi on mahdollinen: Rakasta lähimmäistäsi; Näyttäkää huomenna edes vähän pirteämmiltä; Seiso suorassa.

Tilaa kuvaavat verbit eivät myöskään ole mahdollisia subjektin ponnistelua edellyttävissä saada tehtyä ~ tehdyksi ‑tyyppisissä ilmauksissa: *Sain tiedettyä asian; *Hän sai pelätyksi hämähäkkiä (» § 453).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Yleistä

Aspektuaaliset tilannetyypit

Verbi ja lauseen aspekti

Keston ilmaus ja lauseen aspekti

Verbiliitto ja lauseen aspekti

Aspektin ja kvantiteetin suhteesta

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot