Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Aspekti > Aspektuaaliset tilannetyypit > Tapahtumat > § 1505 Tapahtumatyypit; punktuaalinen tapahtuma

§ 1505 Tapahtumatyypit; punktuaalinen tapahtuma

Tapahtumat ovat dynaamisia; ne sisältävät liikettä tai tilan muutoksen. Kuviossa 15 on aspektiltaan erilaisten tapahtumien tyyppejä. Ne jakautuvat duratiivisiin ja punktuaalisiin sen mukaan, kuluuko niihin aikaa vai ei.

Kuvio 15: Tapahtumien tyypit
kuvio 15

Tyypillinen punktuaalinen tapahtuma kestää hetken: se loppuu heti alettuaan. Se voi olla agentiivinen, esim. jonkun lyöminen, tai epäagentiivinen kuten särkyminen. Tavallisesti punktuaalinen tapahtuma esittää käännekohdan (a). Punktuaalisia ovat myös mm. erilaiset koskettamiset sekä äkilliset ja tahattomat fyysiset ja psyykkiset reaktiot kuten aivastaminen, yskäiseminen tai hämmästyminen (b). Punktuaalinen tapahtuma on teelinen: tilanne ei jatku päätepisteen jälkeen (» § 1511).

(a)
– – loppuratkaisu tapahtuu aina siten, että kuka ampuu tai lyö ensin, se voittaa homman. (l) | Löysin kellarista äidin mesikkahilloo, – –. (k) | Hän istahti rattiin ja starttasi muitta mutkitta. (k) | Meteori räjähti Alaskan yläpuolella (E)
(b)
Kosketin häntä kevyesti. | Poika aivasti kolme kertaa.

Itse muutos tapahtuu yhdessä hetkessä, mutta tapahtuma ennen varsinaista käännekohtaa saattaa kestää: Laiva saapuu satamaan. Se mihin tässä tapauksessa kuluu aikaa, on tulo kohti satamaa; itse saapuminen perille on punktuaalinen tapahtuma (vrt. *Laiva saapuu tunnin » § 1517).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Yleistä

Aspektuaaliset tilannetyypit

Verbi ja lauseen aspekti

Keston ilmaus ja lauseen aspekti

Verbiliitto ja lauseen aspekti

Aspektin ja kvantiteetin suhteesta

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot