Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Aspekti > Aspektuaaliset tilannetyypit > § 1501 Tilannetyyppien pääjako: tila ja tapahtuma

§ 1501 Tilannetyyppien pääjako: tila ja tapahtuma

Verbi-ilmausten ilmaisemat tilannetyypit voidaan jakaa tiloihin ja tapahtumiin (» kuvio 14).

Kuvio 14: Tilannetyypit
kuvio 14

Tyypillinen tila (» § 1502) on statiivinen eli siinä ei tapahdu mitään muutosta ja ateelinen eli se ei sisällä luontaista päätepistettä tai tulosta. Tapahtuma (» § 1505) taas on dynaaminen: siihen sisältyy liikettä tai muutos. Tapahtumia voi jaotella sen mukaan, kuluuko niihin aikaa (kuten talon rakentamiseen) vai ei (kuten säikähtämiseen), ovatko ne teelisiä eli luontaisen päätepisteen merkityksen sisältäviä (kuten altaan täyttyminen, talon rakentaminen ja kilpailun voittaminen) vai ateelisiä (kuten metsässä juokseminen) ja onko lauseen subjektin tarkoite agentiivinen, tapahtumaa kontrolloiva (kuten juoksemisessa tai talon rakentamisessa) vai ei (kuten säikähtämisessä).

Tilanne, joka toistuu jonkin aikajakson aikana tai on luonteenomainen jollekin aikajaksolle, on habituaalinen. Tilanne esitetään tällöin sellaisena, ettei siihen sisälly muutosta. Näin sillä on enemmän statiivisen tilan kuin dynaamisen tapahtuman piirteitä. Dynaamisuus siis voi hävitä, kun näkökulma on yleisempi.

 
Minä soitan kitaraa. | Aikaisemmin hän poltti tupakkaa. | Meillä siivotaan lauantaina ~ lauantaisin. | Ystävälläni oli tapana ostaa tuoreet sämpylät joka aamu. | Ennen matkustelin paljon.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Yleistä

Aspektuaaliset tilannetyypit

Verbi ja lauseen aspekti

Keston ilmaus ja lauseen aspekti

Verbiliitto ja lauseen aspekti

Aspektin ja kvantiteetin suhteesta

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot