Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Aspekti > Aspektuaaliset tilannetyypit > Tapahtumat > § 1507 Tapahtumaa kuvaavan ilmauksen mahdollisuuksia

§ 1507 Tapahtumaa kuvaavan ilmauksen mahdollisuuksia

Duratiivista tapahtumaa kuvaavat verbit voivat esiintyä olla-verbin ja inessiivisijaisen MA-infinitiivin muodostamassa verbiliitossa, joka esittää tilanteen progressiivisena mutta tilapäisenä: Lapsi on nukkumassa; Hän on kirjoittamassa artikkelia (» § 1519). Punktuaalista tapahtumaa kuvaavien verbien tapauksessa ilmaus on merkitykseltään ennakoiva: Hän on menettämässä otteensa vallasta (» § 1520).

Monet tapahtumaa kuvaavat verbit esiintyvät myös subjektin ponnistelua edellyttävässä, tilanteen rajatuksi ilmaisevassa saada tehtyä ~ tehdyksi ‑rakenteessa (» § 453):

 
Työ saadaan tehdyksi yhdessä päivässä. | – – mitä tuli tehtyä väärin. (k) | Rantalahti sai sopimuksen luetuksi – –. (k) | Hän hyökkäsi Mikon kimppuun ja sai lyödyksi tältä aseen lattialle. (E) | Kun hän on saanut levättyä ja nukuttua kunnolla, meillä on aina helpompaa. (l)

Tapahtumia ilmaisevissa lauseissa esiintyvistä keston adverbiaaleista » § 15161517.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Yleistä

Aspektuaaliset tilannetyypit

Verbi ja lauseen aspekti

Keston ilmaus ja lauseen aspekti

Verbiliitto ja lauseen aspekti

Aspektin ja kvantiteetin suhteesta

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot