Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Aspekti > Verbi ja lauseen aspekti > Rajahakuiset verbit > Vaihtelevasijainen objekti > § 1514 Objektin sijanvaihtelu

§ 1514 Objektin sijanvaihtelu

Transitiivisilla rajahakuisilla verbeillä objektin sija osoittaa systemaattisesti lauseen aspektiltaan rajatuksi tai rajaamattomaksi: Kirjoitan kirjeen vrt. Kirjoitan kirjettä. Totaaliobjektin sisältävä lause ilmaisee muutoksen, jonka alku- ja lopputila ovat erilaiset. Objektin tarkoite syntyy tai sen tilassa tapahtuu havaittava muutos tms.; toisaalta toiminta voi johtaa myös vaikkapa subjektin tarkoitteen sijainnin muuttumiseen.

(a)
– – pioneerit rakensivat sillan puupalkeista. (k) | Kuinka valmistan kuvan verkkoon? (E) | On minultakin kysytty, miten voin ampua jonkun viattoman luontokappaleen. (l) | Reijo ylitti kynnyksen porraskäytävään syli avoinna halaukseen – –. (k)

Vastaavissa partitiiviobjektin sisältävissä ilmauksissa rakentaa siltaa, ylittää kynnystä tapahtuman esitetään olevan meneillään eikä lopputilaan oteta kantaa. Niinpä esim. lause Hän ampui karhua jättää lopputilan avoimeksi (karhu haavoittui tai kuoli). Partitiiviobjektillisessa lauseessa päättynyttäkin tekoa voidaan siis tarkastella sen sisäisen keston kannalta:

(b)
Ajattele nyt. Sitä kivimuuria rakennettiin kai joku tuhat vuotta. Ja kun se aita-pahanen sitten valmistui, niin mitäs sitten! (k)

Kuluttamista kuvaavien rajahakuisten verbien kuten lukea, syödä, juoda totaaliobjekti voi ilmaista sekä tilanteen rajattuutta että kvantitatiivista määräisyyttä (c). Partitiiviobjekti puolestaan ilmaisee joko tilanteen rajaamattomuutta tai kvantitatiivista epämääräisyyttä (d).

(c)
Hyvän kirjan viitsii joskus lukea uudestaankin. (E) | Hän paistoi kananmunan, söi kuivan leivän. (k) | Ollaan tässä, juot sen kaljan pois ja lähdet sitten mun kanssa yhtä matkaa. (k)
(d)
Hän söi hitaasti voileipäänsä. | Elmeri palasi sänkyynsä ja luki kirjaa niin kauan, että nukahti siihen paikkaan. (E)

Kun partitiiviobjektina on jaollinen sana (ainesana tai monikollinen NP), lauseesta ei ilmene, esitetäänkö tilanne rajaamattomana vai rajattuna. Esimerkiksi ryhmän (e) lauseilla saatetaan tarkoittaa myös sitä, että lehdet tuli luettua loppuun asti ja että kaikki kahvi tuli juotua.

(e)
Luin illalla lehtiä. | Hän joi kahvia nukkumaan menoon saakka.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Yleistä

Aspektuaaliset tilannetyypit

Verbi ja lauseen aspekti

Keston ilmaus ja lauseen aspekti

Verbiliitto ja lauseen aspekti

Aspektin ja kvantiteetin suhteesta

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot