Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adverbit > Adverbien merkitystehtäviä > Määrän adverbit ja partikkelit > Määrän suuruus ja tavan intensiteetti: paljon, liikaa, kasoittain > § 657 Kvanttoriadverbien päätyypit ja -tehtävät

§ 657 Kvanttoriadverbien päätyypit ja -tehtävät

Entiteettien määrän suuruutta ja riittävyyttä tai tavan intensiteettiä ilmaistaan asetelmassa 108 esitetyillä kvanttoriadverbeilla ja partikkeleilla.

Asetelma 108: Määrän suuruutta ilmaisevia adverbeja ja partikkeleita

Määrän suuruutta ja tavan intensiteettiä ilmaisevia adverbeja

 
paljon, hirveästi, mielettömästi, pirusti, runsaasti, valtavasti, älyttömästi, kosolti, paljolti, pitkälti, enemmälti, sikana | vähä(se)n, hieman, hiukan, hiukkasen, hivenen, pikkuisen, rahtusen, niukalti, joltisesti(kin), lisää, maksimaalisesti, minimaalisesti | Riittävyys: kylliksi, yllin kyllin, tarpeeksi, liiaksi, liialti, liikaa

Entiteettien paljoutta ilmaisevia adverbeja

 
kasoittain, massoittain, kymmenittäin, tuhansittain, tusinoittain | mustanaan, solkenaan; paksulti, viljalti | kilokaupalla, litratolkulla, kasapäin, satamäärin, tuhatmäärin

Kieltohakuisia partikkeleita

 
ensinkään, lainkaan, ollenkaan, yhtään, mitään, liiemmälti

Keskeisiä kvanttoriadverbeja ovat paljon ja vähän. Niillä on erisävyisiä ja ‑tyylisiä merkitysvastineita kuten hirveästi, kosolti, sikana, hieman. Kvanttoriadverbit toimivat ensinnäkin komparatiivijohdoksen astemääritteenä (a). Toiseksi ne ovat määrää tai intensiteettiä ilmaisevia adverbiaaleja liittyessään verbiin (b).

(a)
Hän on paljon mukavampi kuin luulin. | Kannattaa mennä vähän rannemmaksi. | – – PC-kortti on selvästi parempi termi kuin PCMCIA, – –. (l)
(b)
Hän puhuu paljon puhelimessa. | Mutta vaikka pikkulilli oli poissa, sitä särki kamalasti. (l) | Ilmatieteen laitoksen mukaan lunta satoi runsaimmin päivällä, – –. (l) | Lähinnä musiikinopiskelijoista koostuva Sibelius-Akatemian orkesteri parantaa sikana juoksuaan. (l) | Istu alas niin kuulet lisää. (k) | Hän kärsi jo muutenkin tarpeeksi. (k) | Yllätyin melkoisesti.

Adjektiivin ja adverbin yhteydessä esiintyy astemääritteenä yleensä ominaisuuden vähäisyyttä ilmaisevia kvanttoriadverbeja kuten vähän, hieman, ei niinkään ominaisuuden paljoutta ilmaisevia kuten paljon, lisää (» § 675). Lause on yleensä myönteinen.

(c)
Tää on vähän hassu juttu! (k) | Buckler on vaalea, makeahko, lievästi vierremäinen, – –. (l) | Ihmiset naureskelevat hieman ärtyneesti sarjan moraalittomuudelle. (l) | – – arkinen työ oli jäänyt vähän hunningolle. (k)

Kolmanneksi kvanttoriadverbi ilmaisee NP:n tarkoittaman joukon tai aineen määrää ja sijaitsee joko NP:n vieressä tai siitä erillään.

(d)
Paikalla oli paljon ihmisiä. | Väkeä oli paikalla ihan mahdottomasti. | – – hankkeeseen ei olla edes yritetty satsata älyttömästi rahaa – –. (l) | Annoin vähän rahaa äidillesi, – –. (k) | Ottaako joku lisää viskiä? (k) | Tuollaisessa asennoitumistavassa on viljalti tunnetta mutta niukalti logiikkaa. (l) | Sanakirjoissa on hakusanoja runsaammin kuin opaskirjoissa. (l) | – – ja nyt koko klubi, bussilastillinen viininystäviä, oli tullut pääkaupunkiin maistelemaan rypäleistä tehtyjä viinejä oikein enemmälti. (l)

Kvanttoriadverbi voi ilmaista joko yhteydestä ilmenevän objektitarkoitteen määrää, esim. Söin paljon ’paljon ruokaa’, tai tekemisen määrää, esim. Hän luki ihan mielettömästi ’paljon kirjoja’ tai ’pitkiä aikoja’. Nämä tulkinnat eivät aina eroa toisistaan.

Sellaiset adverbit kuin massoittain, litratolkulla ilmaisevat pelkästään entiteettien, eivät tekemisen määrää. Ne kvantifioivat partitiivimuotoisen lausekkeen tarkoittamaa paljoutta.

(e)
Koneisto, – – tuottaa massoittain eritasoista tietoa, – –. (k) | Ortopedit, fysioterapeutit ja muut asiantuntijat ovat kirjoittaneet hyllykaupalla kirjoja vammojen ennaltaehkäisystä ja hoidosta. (l) | – – samanlaisia raportteja varmaan kertyi kasapäin suurvaltojen päämiesten pöydille. (l) | Väkeä oli saapunut toisten puuvenemessujen avajaisiin tuhatmäärin – –. (l)

Huom. 1. Paljolti ja pitkälti tarkoittavat lähinnä ’suurelta osalta, suuressa määrin’, eikä niitä käytetä muiden lti-adverbien tavoin; vrt. Minulla on enemmälti ~ kosolti ~ ?paljolti ~ *pitkälti rahaa. Niitä voi luonnehtia myös tavan adverbeiksi: Pitkälti kyse onkin – – siitä, onko järkevää tukea ylituotantoa (l) (» § 377).

Huom. 2. Kun kvanttoriadverbin sisältävässä lauseessa on partitiivisijainen NP, esim. Paikalla oli paljon ihmisiä, adverbi kvantifioi tuon NP:n tarkoittamaa paljoutta, mutta kyse ei ole välttämättä määritesuhteesta: tällöin kvanttoriadverbi ja NP eivät kuuluisi samaan lausekkeeseen. Periaatteessa mahdollinen on myös sellainen analyysi, että paljon saa täydennykseksi partitiivisijaisen NP:n samaan tapaan kuin numeraalit, osasanat ja täynnä-tyypin adverbit (» § 659).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Yleistä

Adverbien merkitystehtäviä

Paikan adverbit

Ajan adverbit

Tavan adverbit

Määrän adverbit ja partikkelit

Intensiteettisanat: melko, erityisen

Kommenttiadverbit ja ‑partikkelit

Pronominivartaloisten adverbien tehtäviä

Adverbilauseke

Adverbi ja muut sanaluokat

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot