Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adverbit > Adverbi ja muut sanaluokat > Adverbi ja adjektiivi > Paikallissijaisia adverbistumia > § 682 Adjektiivista adverbiksi: helpolla, suoraan, loputtomiin

§ 682 Adjektiivista adverbiksi: helpolla, suoraan, loputtomiin

Monet paikallissijaiset adjektiivit toimivat adverbiaaleina erityisesti tavan ja olotilan ilmauksissa. Eräisiin liittyy possessiivisuffiksi tai i-aines. Tällaisessa käytössä ne tulkitaan yleensä adverbeiksi, esim. ahkeraan, ahtaalla, entiselleen, halvalla, harvassa, heikoilla, helpolla, kuivilla, kuiviltaan, lujassa, lujilla, nykyisellään, pahasta, pahoillaan, suoraan, tarkalleen, vanhastaan, varmaan, väärässä (» § 386387).

Seuraavissa esimerkkiryhmissä paikallissijainen sana on lauseessa adverbiaalina ja tulkittavissa adverbiksi. Substantiivin kongruoivana määritteenä sama sana on kuitenkin selvästi adjektiivi.

 
Adverbi:Lipton Cocton on selvästi hyvin halvalla tehty, – –. (l) | Leipä on nykyään tosi tiukalla – –. (k) | He saivat turhaan odotella tarjoilun päättymistä. (k) | Jotain on pahasti vinossa – –. (l) | – – kaikki esteet tukiaseman ja puhelimen välillä ovat pahasta. (l)
 
Adjektiivi:– – tämä saadaan tosi halvalla vuokralla, – –. (k) | Kiinalaiset hakijat valitaan tiukalla seulalla, – –. (l) | Turhaan vaatimattomuuteen ei ole aihetta, – –. (l) | Hauskasti vinossa kulmahuoneessa oli hempeät kukkatapetit – –. (k) | – – miespotilaani oli kärsinyt pahasta migreenistä viisi vuotta. (l)

Superlatiiviadjektiivista johdettu immillAAn-muoto on kiteytynyt tilaa ilmaisevaksi adverbiksi (a). Samoin eräät kieltopartisiipit tai karitiiviadjektiivit ovat olo- ja tulosijaisina ja i-aineksen sisältävinä adverbeja (b).

(a)
Aivazovskin maalaukset edustavat romanttista maisemanäkemystä tyypillisimmillään. (l) | Onko vertauskuvassa demokratia alastomimmillaan? (l)
(b)
Ei se [isä] milloinkaan meiltä ihan tietymättömissä ollut. (k) | Surijoita voi lohduttaa sillä Ikolan mainitsemalla seikalla, että jäljettömiin possessiivisuffiksi ei toki kirjakielestä katoa. (k) | Ihmiset haluaa aina lisää kaikkea, mutta eihän se voi loputtomiin onnistua. (l)

Genetiivisubjektin saava paikallissijainen mAtOn-muodoste on partisiippi: suomalaisen saavuttamattomissa. Jyrkkää rajaa selvemmin kiteytyneisiin adverbikäyttöihin päin ei tässäkään voi vetää (» § 526).

Adjektiiviperäisiä ovat mm. temporaaliset adverbit uudelleen, uudestaan, vanhastaan, viimeistään sekä partikkelit oikeastaan, ainoastaan, suorastaan.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Yleistä

Adverbien merkitystehtäviä

Paikan adverbit

Ajan adverbit

Tavan adverbit

Määrän adverbit ja partikkelit

Intensiteettisanat: melko, erityisen

Kommenttiadverbit ja ‑partikkelit

Pronominivartaloisten adverbien tehtäviä

Adverbilauseke

Adverbi ja muut sanaluokat

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot