Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adverbit > Adverbilauseke > Adverbin määritteet > Astemääritteet > § 675 Melko lähellä, tarpeeksi laajasti

§ 675 Melko lähellä, tarpeeksi laajasti

Tavallisia adverbin etumääritteinä ovat astemääritteet, jollaisia ovat ensinnäkin intensiteettisanat (» § 664), demonstratiiviset adverbit niin, näin, noin (a) sekä paljoutta ilmaisevat määritteet (b).

(a)
Aktiivisia laavavirtoja voidaan tutkia turvallisesti melko läheltäkin, – –. (a) | – – tiedän sinusta aika vähän. (k) | Mistä tuo oli oppinut olemaan noin ilmiselvästi mies – –? (p)
(b)
– – Kuurna oli vähän kallellaan arvon rouvan suuntaan. (k) | – – tavoitteesta ollaan nyt hieman edellä. (l) | Hän mainostaa hiukan liikaa kasvissyöntiä, – –. (E) | Tyttö oli kovasti innoissaan – –. (k)

Kvanttoriadverbi paljon olotilan adverbin määritteenä ei ole tavallinen: yleensä sillä itsellään on tällöin määrite tai sitten kyseessä on kieltolause: Ehdotukset ovat turhan paljon kallellaan suurituloisten ja varakkaiden hyväksi (E); Ei se oo enää paljonkaan vinossa (p), vrt. ?Se on paljon vinossa.

Määrää, tapaa, toistuvuutta ja suhteellista sijaintia tai ajankohtaa (esim. myöhään, ajoissa, lähellä) ilmaisevat adverbit saavat myös riittävyyden asteen määritteen (c) (» § 658), ja erityisesti olotilan adverbit täyteyden asteen määritteen (d) (» § 660). Täsmentävä määrite kuten tasan (» § 663) esiintyy lähinnä tavan adverbeilla oikein, samoin, päinvastoin (e).

(c)
Nuoret, kokemattomat yhden asian ihmiset eivät ymmärrä asioita tarpeeksi laajasti. (E) | Tapasimme kuitenkin riittävän usein, – –. (k) | Vahinko, että mies läpäisee keskimäärin liian myöhään ihmiseksi tulemisen lopputentin, sillä myöhäiskeski-iässä miehet jo kuolevat. (l)
(d)
Jos iho on kokonaan rikki, en suosita haavarasvojen käyttöä, – –. (E) | – – hän on elänyt täysin eristyksissä muista ihmisistä. (l) | – – jenkit ovat ihan tosissaan pörssikesäleirinsä kanssa. (l) | Itse asiassa olemme melkein perillä, – –. (k) | – – tulin puolittain leikilläni laukaisseeksi, että olen tosiaan everstiluutnantti, – –. (k)
(e)
Vasta viidestoista kakku läsähti ihan jetsulleen oikein. (l) | Täsmälleen samoin kävi menestyneimmille pirtun salakuljettajille kieltolaki-Suomessa. (k)

Adverbin astemäärite voi olla lisäksi interrogatiivinen tai ilmaista samantekevyyttä (f).

(f)
Kuinka hyvin asiat olivatkaan ennen. (l) | Miten aikaisin kaupan pitäisi saada maidot meijeristä myytäviksi? (l) | Pukipa miten paljon vaatteita hyvänsä, palelee koko ajan, – –. (k)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Yleistä

Adverbien merkitystehtäviä

Paikan adverbit

Ajan adverbit

Tavan adverbit

Määrän adverbit ja partikkelit

Intensiteettisanat: melko, erityisen

Kommenttiadverbit ja ‑partikkelit

Pronominivartaloisten adverbien tehtäviä

Adverbilauseke

Adverbi ja muut sanaluokat

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot