Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adverbit > Adverbien merkitystehtäviä > Ajan adverbit > § 652 Kesto ja jatkuvuus: kauan, jatkuvasti, toistaiseksi

§ 652 Kesto ja jatkuvuus: kauan, jatkuvasti, toistaiseksi

Tilanteen kestoa ilmaistaan tavallisimmin käyttämällä osmaa eli objektin sijaista määrän adverbiaalia, esim. tunnin, kaksi viikkoa (» § 972973), taivutusmuotoisia NP:itä kuten pitkän aikaa, toista vuotta, viikoksi, viikossa, konjunktiolauseita kuten niin kauan kuin… tai esittämällä tilanteen alku- tai loppuraja: Olen asunut täällä vuodesta 1998; Hän viipyy täällä iltaan asti (» § 980, 1125). Keston adverbejakin on muutamia tyyppejä; niillä ilmaistu tilanteen jatkuvuus jää yleensä avoimeksi:

 
kauan, pitkään, myöhään | jatkuvasti, lakkaamatta, taukoamatta, loppumattomiin, loputtomiin | toistaiseksi, ainiaaksi | päiväseltään, käymäseltään | kuukausikaupalla, tuntitolkulla

Adverbi kauan voi osmana esiintyä kieltolauseessa joko partitiivissa tai n-loppuisena. Muodoltaan vaihtelematon pitkään on sen läheinen merkitysvastine:

 
Bajul ei kauan viihdy ammattilaisena. (l) ~ kauaa | Painettu kirja säilyy pitkään rinnakkain digitaalisten julkaisumuotojen kanssa. (E)

Affektisia keston adverbeja ovat sellaiset kuin tuntitolkulla tai viikkokaupalla, esim. Hirvikärpänen pysyy hirven turkissa kuukausikaupalla (l).

Tilanteen jatkuvuutta tai säännöllistä toistuvuutta ilmaisevat lisäksi jatkuvasti, lakkaamatta, taukoamatta. Myös adverbeja aina, ikuisesti, loputtomiin, loppumattomiin käytetään vastaavassa merkityksessä. Keston adverbina esiintyvä translatiivisijainen toistaiseksi ilmaisee tilanteen jatkuvan puhehetkellä avoimeen ajankohtaan asti: Virka täytetään toistaiseksi.

Lyhyttä kestoa ilmaiseviin adverbeihin päiväseltään, käymäseltään sisältyy edestakaisuuden merkitys:

 
– – monet vieraat tulevat nykyään päiväseltään, menneiden vuosien valtaisia telttakyliä ei enää muodostu. (l) | Nähtävästi osa luterilaisesta väestöstä olikin Sakkolassa vain käymäseltään ja palasi takaisin entisille asuinpaikoilleen. (E)

Jatkuvuutta ilmaistaan myös mm. partikkeleilla vielä, enää, yhä, edelleen, jo (» § 1518).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Yleistä

Adverbien merkitystehtäviä

Paikan adverbit

Ajan adverbit

Tavan adverbit

Määrän adverbit ja partikkelit

Intensiteettisanat: melko, erityisen

Kommenttiadverbit ja ‑partikkelit

Pronominivartaloisten adverbien tehtäviä

Adverbilauseke

Adverbi ja muut sanaluokat

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot