Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet > Semanttisia suhteita > Temporaaliset suhteet > Tilanteiden välisten aikasuhteiden täsmentimiä > Tilanteen alku- ja loppukohta > § 1125 Siitä asti, kunnes, siihen saakka, jahka

§ 1125 Siitä asti, kunnes, siihen saakka, jahka

Tilanteen alkukohtaa merkitsevä siitä asti ~ alkaen ~ lukien ~ lähtien ~ saakka (kun) ilmaisee anaforisesti tilanteen aiemmuutta suhteessa toiseen tilanteeseen: tilanne alkaa, kun toinen on saatu päätökseen.

 
Tilanteen alkukohta: Hänen vanhempansa asuvat tilalla, mutta sukupolvenvaihdos on tehty jo 11 vuotta sitten. Siitä alkaen mies on isännöinyt tilaansa ilman nuorta emäntää. (l) | Sä tiedät että mä oon seurannut sua siitä asti kun mä näin sut. (k) | Vasta kolmissakymmenissä luin veljekset uudelleen. Siitä saakka olen lukenut sen silloin tällöin. (l)

Terminatiiviset kunnes, siihen asti ~ saakka kun sekä mm. niin kauan että ilmaisevat tilanteen ajallista kestoa toisen tilanteen toteutumiseen asti.

 
Tilanteen loppukohta: – – aiemmin päätoimisesti opiskelleen henkilön opiskelu katsotaan päätoimiseksi siihen asti, kun hän on päättänyt opintonsa tai todistettavasti keskeyttänyt ne. (a) | Miehen sormet olivat naputelleet aikansa, kunnes näyttö oli lehahtanut täyteen tekstiä. (k) | Lisää riisi ja hienonnettu sipuli. Sekoita niin kauan, että riisit tulevat läpikuultaviksi. (l)

Myös kunhan- ja jahka-lauseet ovat terminatiivisia. Ne ilmaisevat tilannetta, joka usein esitetään edellytyksenä hallitsevan lauseen asiaintilalle; kunhan esiintyykin myös selvemmin konditionaalisiksi tulkittavissa ilmauksissa (» § 1137).

 
– – pitää mennä naimisiin kunhan tässä keritään. (l) | Kunhan läskien alta kuoriutuu se laiha, todellinen minä, koko elämä muuttuu. (l) | Presidenttiasetelmat kirkastuvat jahka empivät ehdokasehdokkaat kertovat vastauksensa. (l)

Huom. Kunnes on adverbiaalikonjunktioksi sikäli erikoinen, että sen aloittama lause esiintyy vain yhdyslauseen jälkijäsenenä. Rinnastuskonjunktiokaan se ei ole, sillä kunnes-lauseita voi rinnastaa keskenään: Isommat kivet jätetään paikoilleen, kunnes niiden pohja tulee esille ja kunnes ne on dokumentoitu (E). Lisäksi kunnes-lause voi sisältyä toisen lauseen kysymyksen vaikutusalaan kuten alisteiset lauseet yleensäkin: – – annetaanko koneiden jyskyttää puoliteholla kunnes teknikko on lennätetty paikalle? (l) (» § 818).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Yleistä

Adverbiaalilauseen asema ja ominaisuuksia

Semanttisia suhteita

Yleistä

Temporaaliset suhteet

Kausaaliset suhteet

Konditionaaliset suhteet

Konsessiiviset suhteet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot