Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet > Semanttisia suhteita > Konsessiiviset suhteet > Konsessiivisen suhteen konjunktiot: vaikka, joskin, jos kohta > § 1141 Joskin, joskaan, jos kohta

§ 1141 Joskin, joskaan, jos kohta

Keskenään synonyymisia konsessiivisen suhteen merkitsimiä ovat joskin ~ joskaan ja harvinaisempi jos kohta. Joskin on tavallisempi lausekerinnastuksissa kuin jos kohta. Molemmat esiintyvät usein ilmauksissa, jotka ovat pikemminkin kommentoivia lisäyksiä (’tosin’) kuin adverbiaalimääritteitä.

 
Indonesiassa islam ei ole valtion uskonto, joskin Indonesian väestöstä yli 85 % on muslimeja. (l) | Juhantalo aloitti kampanjansa virallisesti Hyvissä Herroissa, joskaan en nähnyt jaksoa. (l) | Muuten asialliseen kiuasartikkeliinne – – oli tullut ikävä, joskin yleinen asia- (termi)virhe. (l) | Teollisuuden tuotanto pyörii huippuluvuissa, jos kohta ala- ja yrityskohtaisiakin eroja on. (l) | Varhainen Beethoven on yleensäkin hieman kaavamaista, perinteisiä ratoja noudattavaa, jos kohta viehättävää musiikkia; – –. (l)

Konditionaalisen merkityksen sisältävä ilmaus jos – ‑kin (jollei ~ ellei ‑kAAn) toimii vastaavassa tehtävässä erityisesti alkuasemaisessa lauseessa.

 
Linko veikkaa nykytaiteen hyväksymissykliksi viittäkymmentä vuotta. Jos Picasso onkin nyt yleisesti tunnustettu kolmiotaiteilija, ei tulevia suuruuksia kannata käydä ennakoimaan. (a) | Anitan naamalleni laatima meikki on häivähdys tummaa silmäripsiin ynnä huulien rajaus. Ei tunnu pahalta, jos ei nauratakaan. (l) | Jollei Chirac olekaan mikään suuri ideologi, niin hän on varsinainen taktikko (l)

Myös pelkkä jos voi esiintyä konsessiivisessa ilmauksessa, mikäli toisessa lauseessa on jokin konsessiivinen partikkeli:

 
Kaunis puhe. Jos en suorastaan liikuttunut, nielaisin kuitenkin pari kertaa. (k)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Yleistä

Adverbiaalilauseen asema ja ominaisuuksia

Semanttisia suhteita

Yleistä

Temporaaliset suhteet

Kausaaliset suhteet

Konditionaaliset suhteet

Konsessiiviset suhteet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot