Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet > Adverbiaalilauseen asema ja ominaisuuksia > Päälauseen alussa partikkeli tai verbi > § 1120 Niin tai verbi lauseiden rajan merkkinä

§ 1120 Niin tai verbi lauseiden rajan merkkinä

Kun adverbiaalikonjunktiolla alkava lause on yhdysrakenteessa ensimmäisenä, jäljessä seuraavan päälauseen alussa voi esiintyä partikkeli niin, puheessa myös ni ~ nii ~ nin: Jos et nyt tule, niin ei tarvitse tulla ollenkaan. Puhutussa kielessä ni(in) on tässä asemassa pikemminkin sääntö kuin poikkeus.

Niin toimii lauseiden rajan merkkinä ja luo lauseiden välille rakenteellista paralleelisuutta, onhan ensimmäisenkin lauseen alussa partikkeli (konjunktio). Niin esiintyy riippumatta siitä, onko adverbiaalilause restriktiivinen vai epärestriktiivinen.

(a)
Kun huippuvuonna 1986 roskalainoja oli välitetty 32 miljardilla dollarilla, niin vuonna 1990 lainoja meni 1,5 miljardilla dollarilla. (L) | No, kun noin tarkkaan tiedät, niin miksi vaadit minua kertomaan? (l) | Jos ei huolehdi itsestään, niin mikään ei suju. (l) | – – niin että vaikka olen vapaana kirjailijana ollut nyt kohta tosiaan kymmenen vuotta nin edelleen istuskelen aamu- ja iltaruuhkissa tuossa Helsingin liikenteessä – –. (p)

Etenkin jos- ja kun-lauseen jäljessä päälause voi alkaa anaforisella adverbilla silloin tai sitten. Vastaavasti vaikka-lausetta seuraa konnektiivilla silti tai siitä huolimatta alkava lause, joskin tällaisten partikkelien esiintyminen on tavallisempaa jäljempänä lauseessa (b). Myös yhdistelmät niin silloin ~ sitten ~ silti ovat mahdollisia (c).

(b)
Mutta jos jostakin täytyy luopua, sitten tästä jälkimmäisestä. (k) | Minä en haamuja ja menninkäisiä pelkää, mutta kun kuolleet sotakaverit tulevat varoittamaan, silloin on tosi kyseessä. (k) | – – kun jotain alkoi tapahtua, sitten myös tapahtui, – –. (k) | Vaikka miljardiratkaisu toteutuu, silti velkaa jää vielä 4,5 miljardia markkaa. (l)
(c)
Jos maat kiristävät budjettitavoitteitaan, niin silloin voi käydä huonosti. (l) | Vaikka näitä numeroita on pyöritelty tiedotusvälineissä ja kansaa on valistettu viinan vaaroista liikenteessä, niin silti Jeppe juo ja ajaa. (l)

Lauseiden rajan merkkinä voi toimia myös jälkilauseen käänteinen sanajärjestys: finiittiverbi on lauseen teemajäsenen edellä (» § 1377):

(d)
Jos esitetty uusi vuokra on kohtuuton, voi vuokralainen riitauttaa irtisanomisen – –. (l) | Jollei väestökasvua saada kymmenen vuoden kuluessa hallintaan on taistelu ylikansoitusta vastaan kenties lopullisesti hävitty. (l) | Jotta kiihtyvyys pysyisi samana, on moottoritehon noustava. (l) | Vaikka olisi valmistuttu samoista yliopistoista yhtä hyvin arvosanoin, vievät miehet parhaat paikat päältä ja naiset saavat mitä jää jäljelle. (a)

Harvinaisempaa on, että jälkilauseen alussa on teemapaikan edellä sekä niin että finiittiverbi:

(e)
Jos joillekin kehittäminen on iloa, niin voi se olla tuskaakin. (E) | Kun tähän lisätään terrorin ja pahoinpitelyjen 10 prosenttia, niin on siinä veren tirinää puolueettoman rauhantahtoisen maan televisioon. (l) | Kun itse toimitusjohtaja sanoo, että väkeä on 3000 liikaa, niin pelottaahan se (l)

Huom. 1. Partikkelilla ni(in) on etenkin puhutussa kielessä myös tehtävä lausuman tai vuoron jatkamisen merkkinä (» § 811): onks toi Sini kertonu kun mä puhuin vähä et mull on perjantain synttärit ni vois mennä johonki (p).

Huom. 2. Pienessä puhutun kielen aineistossa oli adverbiaalilausetta seuraavassa lauseessa lähes aina niin-partikkeli, konjunktioittain seuraavasti: jos 97 % (63:ssa 65:stä alkuasemaisesta jos-lauseesta), kun 97 % (36/37), vaikka 79 % (11/14).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Yleistä

Adverbiaalilauseen asema ja ominaisuuksia

Semanttisia suhteita

Yleistä

Temporaaliset suhteet

Kausaaliset suhteet

Konditionaaliset suhteet

Konsessiiviset suhteet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot