Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet > Semanttisia suhteita > Temporaaliset suhteet > Tilanteiden välisten aikasuhteiden täsmentimiä > Tilanteiden päällekkäisyys tai peräkkäisyys > § 1126 Silloin kun, sitä mukaa kun, niin kauan kuin

§ 1126 Silloin kun, sitä mukaa kun, niin kauan kuin

Tilanteiden välisiä aikasuhteita voi ilmaista pelkkiä konjunktioita täsmällisemmin temporaalisilla adverbeilla ja partikkeleilla ja niiden yhdistelmillä. Tilanteiden päällekkäisyyttä, sisäkkäisyyttä tai samaa alkamisajankohtaa kuvataan mm. ilmauksilla samaan ~ siihen aikaan ku(i)n, samalla (kun), samassa, yhtä kauan kuin; silloin kun; sillä aikaa ~ sillä välin kun.

 
Vallankumousta on mahdotonta tehdä samaan aikaan, kun televisiosta tulee napakymppi. (k) | Isommalle piti antaa jotakin suuhun samalla kun hän imetti nuorinta. (k) | Päivänkakkara on ikivanha tulokas eli se on kasvanut yhtä kauan kuin Suomenniemellä on maata viljelty. (l) | Rosvopaistin tekoon kannattaa ruveta vain silloin, kun aikaa on yllin kyllin – –. (l) | Keitä nauhamakaroni sillä välin kun käsittelet kasviksia. (l)

Tilanne voi myös alkaa tai kehittyä, kun toinen tilanne on tarpeeksi pitkällä. Tällaista vertailevaa suhdetta ilmaisee mm. sitä mukaa ku(i)n.

 
Ideana on, että poimijat voivat viedä pellon laidalle sijoitettuun jäähdyttämöön mansikkansa sitä mukaa kuin he niitä keräävät. (l) | Sitä mukaa kun joulukuussa järjestettävät parlamenttivaalit lähestyvät kasvaa myös kansanedustajien into nostaa profiiliaan – –. (l)

Niin kauan kuin ilmaisee tilanteen ajallista kestoa jonkin toisen tilanteen päättymiseen asti (vrt. niin kauan että » § 1125).

 
Eurocentres on varustanut koulunsa kielistudioilla, jotka ovat oppituntien jälkeen käytettävissä niin kauan kuin koulu on auki – –. (l) | – – ja me täytymme ja lihomme rakkaudesta ja voimme hyvin niin kauan kuin sitä riittää. (k)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Yleistä

Adverbiaalilauseen asema ja ominaisuuksia

Semanttisia suhteita

Yleistä

Temporaaliset suhteet

Kausaaliset suhteet

Konditionaaliset suhteet

Konsessiiviset suhteet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot