Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet > Semanttisia suhteita > Kausaaliset suhteet > Kausaalisen suhteen konjunktiot: koska, sillä, kun > § 1130 Kun-ilmauksen kausaalisuus

§ 1130 Kun-ilmauksen kausaalisuus

Kun on keskeinen temporaalisen suhteen konjunktio (» § 1123), mutta sitä käytetään perusteluissakin. Silti kausaalisen tulkinnan saavat kun-ilmaukset voidaan usein tulkita myös temporaalisiksi, puhutussa kielessä tosin vähemmän selvästi tai ei ollenkaan (» § 806).

(a)
Meikäläisellä on paljon parempi olo, kun on edes seuraa tässä kurjuudessa. (k) | Kun joukkueessa on 12 pelaajaa, joista vain viisi yhtä aikaa kentällä, niin syntyy tietysti helpolla napinaa siitä, kuinka peliminuutit jakaantuvat. (l) | Kysyn sitten sulta Torontosta, kun sä tiedät. (E) | emmä voinu tänää mennä mikroluokkaa ku mul oli vähäm muita asioita (p) | ja o- sulle onnea kuule kun sä olet anoppi. (p) | Kukahan on atk-päivystäjä ku printteristä on väri loppu? (P)
1L: Kuule tota noin sä: olit mökillä viime viikonloppuna.
2T: Joo.
3L: Kuaattelin perjantaina kun menin Mikkeliin että ei se varmaan sinne oo tässä jumala ilmassa menny,
4T: Kannatti ku sunnuntaina oli sit niin hienoa. (p)

Kun kun-sanan edellä on lauseke, ilmaus on tavallisesti kausaalinen: Loppumatka on mentävä veneellä, siltaa kun vielä ei ole (» § 1119).

Kun-lause tulkitaan yleensä kausaaliseksi fokuspartikkelien varsinkin, etenkin, erityisesti tai harvinaisempien vallankin, semminkin, olletikin saattelemana (b) (» § 840). Suhteen tulkinta temporaaliseksi on kuitenkin yksiselitteistä, kun mukana on aikaa ilmaiseva adverbi kuten silloin tai sitten.

(b)
Sponsorien hankkiminen ei ole ollut helppoa, etenkään kun on nuori ja nainen, sanoo Mira. (l) | Akavan jäykkyyttä on vaikea ymmärtää varsinkaan, kun sen jäsenet edustavat palkansaajien huomattavan hyväosaista ryhmää. (l) | Saunan tulisijaa nimitetään nykyään yleisesti uuniksi, etenkin silloin kun puhutaan lämmittämisestä (l)

Kun-kytköksen kausaalisuutta osoittaa myös sana kerran ~ kerta, joka ilmaisee, että asia esitetään jollakin tavoin tuttuna (c). Puhutussa kielessä kerta voi toimia yksinkin kausaalisen suhteen merkkinä (d). Partikkeliketju kat(s)o kun esiintyy aloittamassa perustelevaa jaksoa (e).

(c)
Sama lehti kertoo Tukholman lämpötilaksi +6 astetta, mikä saa paremman puutteessa kelvata vahingonilon kohteeksi, kun kerran Helsinki ei ole mukana. (l) | Joku viisas on joskus oivaltanut, että kun kerran aikuisillakin on omat olympialaiset, niin miksei lapsillakin voisi olla omansa. (yo) | Ne ajattelee selvästi että toi jätkä ei ainakaan ole kännissä kun se kerta on duunissa. (k)
(d)
Minunkin tuttavistani on masentuneita 18 % ja silti käyvät työssä ja juovat joskus viinaa, kerta haluaisivat tulla iloisiksi, – –. (k) | Anna se pois, kerta ei kelpaa! (k)
(e)
Älä nyt suutu. Katso kun tämä on semmoinen asia etten minä voi sille mitään eikä kukaan muukaan, – –. (k) | – – Seija vaan sano et ei jos on hyvin huono ilima huomenna puolenpäivän aikana ni ei he lähäre. Kato ku se o vähä nii raskas ajaa. (p)

Huom. Vastaavasti jos esiintyy sanojen kerran ja kerta kanssa; ilmaus on konditionaalis-kausaalinen, esim. Myös avioeron hän hyväksyy, jos ei kerran tule toinen toisensa kanssa juttuun (l).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Yleistä

Adverbiaalilauseen asema ja ominaisuuksia

Semanttisia suhteita

Yleistä

Temporaaliset suhteet

Kausaaliset suhteet

Konditionaaliset suhteet

Konsessiiviset suhteet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot