Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet > Semanttisia suhteita > Temporaaliset suhteet > Kun ja jolloin ~ milloin > § 1124 Kun-lause vs. jolloin- tai milloin-lause

§ 1124 Kun-lause vs. jolloin- tai milloin-lause

Kun on mahdollinen relatiiviadverbin jolloin vaihtoehtona restriktiivisen temporaalisen relatiivilauseen alussa; hallitsevassa lauseessa on temporaalismerkityksinen nominaalinen lauseke, jota alisteinen lause määrittää (a). Kun ei käy, kun kyseessä on epärestriktiivinen temporaalinen relatiivilause (b).

(a)
Muistatko illan, jolloin Gwion lauloi Boudiccasta? (k) ~ kun | Itse asiassa en varsinaisesti edes tavannut ketään, paitsi sen kymmenminuuttisen aikana jolloin sai käydä alhaalla pukuhuoneessa syömässä eväät, – –. (k)
(b)
– – [rahan] voimalla saadaan yhteen paikkaan saman aiheen parissa työskenteleviä tutkijoita, jolloin syntyy hedelmällinen vuorovaikutus. (l) ~ *kun | Tarkoitus on, että lakiluonnos hyväksytään kansanäänestyksessä lokakuun aikana, jolloin presidentinvaali ehdittäisiin pitää vielä ennen joulua. (l)

Kun-lause voi esiintyä myös milloin-lauseen vastineena silloin, kun milloin-lause – puhutussa kielessä – toimii relatiivisena määritteenä (c).

(c)
mikäs täs on tää kellonaika millon ne [Helsinki-kortit] on leimattu (p) ~ kun | Sit ku puhuttiin et jos mennään johonki semmoseen paikkaan mis ois mahdollisesti vaikka jotain jameja ni onks se torstai just se päivä millon ne onnettomat paikat mitkä ne pistää sitte kiinni jos ne pistää (p)

Kun on joskus milloin-sanan mahdollinen vaihtoehto alisteisessa kysymyslauseessa. Kun korostaa enemmän täsmällistä ajankohtaa, milloin puolestaan jättää toteutumisen avoimeksi (d). Ero ei kuitenkaan ole kovin selvä. Sekä kun- että milloin-lause ovat tavallisia havaitsemisverbien täydennyksinä. Kun-lause viittaa todella tapahtuneeseen, milloin-lause jättää asiaintilan toteutumisen avoimeksi (e).

(d)
– – jotenkin sitä kyllä tajuaa, milloin toinen puhuu totta. (k) vrt. kun
(e)
Muistatteko kun Annikki Tähti lauloi Monrepos’n? (l) | Muistatko milloin pelasit ensimmäisen kerran jääkiekkoa? (E)

Yksiselitteisesti alisteisissa kysymyslauseissa vain milloin on mahdollinen ’minä ajankohtana’ (f). Milloin esiintyy myös rinnasteisessa kiteymässä milloinmilloin (g).

(f)
Tiesin, milloin Rauni palaisi Kanarian lomaltaan. (k) ~ *kun
(g)
Kuvittelen itseni milloin Muumipeikoksi, milloin Pikku-Myyksi, – –. (k)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Yleistä

Adverbiaalilauseen asema ja ominaisuuksia

Semanttisia suhteita

Yleistä

Temporaaliset suhteet

Kausaaliset suhteet

Konditionaaliset suhteet

Konsessiiviset suhteet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot