Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet > Adverbiaalilauseen asema ja ominaisuuksia > Adverbiaalilause määritteenä ja lisäyksenä > § 1117 Verbin paikan vaikutus adverbiaalilauseen tulkintaan

§ 1117 Verbin paikan vaikutus adverbiaalilauseen tulkintaan

Kun adverbiaalilauseessa on verbi tunnusmerkkisesti teemapaikan edellä, lause tulkitaan yleensä epärestriktiiviseksi adverbiaaliksi (tällainen lause ei esim. voi kuulua toisen lauseen kysymyksen vaikutusalaan). Kyseeseen tulevat lähinnä vaikka- ja koska-lauseet ja verbinä on olla tai kieltoverbi.

 
Isä oli hänen mielestään mitätön vätys, liian lepsu ja saamaton, kunnianhimoton ja epävarma vaikka oli hänkin omalla työllään noussut tyhjätaskusta rengistä itselliseksi tilkitsijäksi. (k) vrt. *Oliko isä vätys, vaikka oli hänkin noussut itselliseksi? | Uskoisin tällaisen toiminnan lähentävän sotilaskotisisaria ja varusmiehiä, vaikka ovat ne välit nytkin jo hyvin lämpöiset. (l) | Tiesin jo ettei Miikael tulisi matkustamaan tänne koska ei hän lähtisi tuhlaamaan tärkeää aikaansa. (k) | Mies oli tarjonnut käsivarttaan tueksi, ja portaitten matkan he olivat kulkeneet käsikynkkää, vaikka ei hän olisi niin tahtonut. (k)

Konjunktiollisessa adverbiaalilauseessa myös verbiloppuinen sanajärjestys on mahdollinen, integroituneissa adverbiaalilauseissa varsin tavallinenkin. Toisin kuin päälauseissa, tällainen sanajärjestys ei välttämättä sisällä fokusointia (» § 1390).

 
Kuinka lapsen etu toteutuu silloin, kun hänet insestiepäilyn johdosta huostaanotetaan? (a) | Saab 9000 ‑mallin seuraajaa ei tulla esittelemään ensi elokuussa, vaikka lehtemme numerossa 1/96 niin väitettiin. (l) | Kaikeksi onneksi varaosia on vielä kohtalaisen hyvin saatavana, vaikka tehdas ei niitä enää valmistakaan. (l)

Tällaiset adverbiaalilauseet voivat sisältyä toisen lauseen kysymykseenkin, kuten edellisen esimerkkiryhmän kun-lause; samoin myös: Onko varaosia saatavana, vaikka tehdas ei niitä enää valmistakaan? Sen sijaan seuraava vaikka-lause ei voi olla edeltävän lauseen kysymyksen osa, vaikka merkitykseltään onkin lähellä restriktiivisiä määritteitä. Tällaiset ovat – kuten niin usein vaikka-lauseet – tässä kahtiajaossa vaikeasti sijoitettavia.

 
Suomalaisen lasten ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri sanoo lausunnossaan, ettei lasten palauttamiselle Ruotsiin ole inhimillisiä eikä mielenterveydellisiä perusteita, vaikka siihen juridisia perusteita ilmeisesti onkin. (l)

Huom. Kun kieltoverbi on sulautunut konjunktioon (jollei, ellei, vaikkei), sanajärjestys on muutoinkin poikkeava: finiittiverbi edeltää teemaa (jolleivät he tule).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Yleistä

Adverbiaalilauseen asema ja ominaisuuksia

Semanttisia suhteita

Yleistä

Temporaaliset suhteet

Kausaaliset suhteet

Konditionaaliset suhteet

Konsessiiviset suhteet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot