Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet > Semanttisia suhteita > Konditionaaliset suhteet > Konditionaalisen suhteen konnektiivit ja kiteymät > § 1138 Siinä tapauksessa, sillä ehdolla, edellyttäen että

§ 1138 Siinä tapauksessa, sillä ehdolla, edellyttäen että

Konnektiivina toimiva siinä tapauksessa voi esittää ehtosuhteen implikaation kautta: Edeltävässä lauseessa jää jokin asiaintila avoimeksi, ja seuraavassa lauseessa siihen viitataan anaforisella lausekkeella siinä tapauksessa ehtona, jonka vallitessa lauseen asiaintila toteutuu ’jos x, niin sitten y’.

 
Olisi hauska tietää, joutuuko joku raukka kääntämään koko roskan. Siinä tapauksessa annan ilmaisen vinkin ”jonkin muun” kielen hyödyllisyydestä. (k) ’jos joku joutuu kääntämään, annan ilmaisen vinkin’ | Sen oli pakko ottaa huomioon se, että minä saattaisin turvautua poliiseihin ja niitä olisi siinä tapauksessa jo nyt huvilan lähimetsät täynnä. (k)

Siinä tapauksessa että – joskus myös siinä tapauksessa jos ~ kun – esiintyy yleensä yhdysrakenteen jälkiosassa. Usein ilmaukseen sisältyy fokusoiva partikkeli kuten ainakin ~ vain ~ varsinkin ~ myös ~ edes.

 
Vanhempainrahaa maksetaan siinä tapauksessa, että jompikumpi adoptiovanhemmista hoitaa alle kuusivuotiasta lasta kotona. (a) | Asia olisi tullut harkintaan vain siinä tapauksessa, että Koivisto olisi kieltäytynyt. (l) | Lähdemme mukaan RAC:hen vain siinä tapauksessa jos meillä on mahdollisuus maailmanmestaruuteen – –. (l)

Ehdollisuutta ilmaisevat myös sillä ehdolla ~ edellytyksellä että sekä infiniittiset kiteymät edellyttäen että, olettaen että. Näissäkin korostuu yhden ainoan vaihtoehdon mahdollisuus.

 
Voisin harkita myymistä sillä ehdolla, että te kaikki saatte pitää työpaikkanne. (k) | Peräkärryllä on hauska vetää lapsia, ja se on suhteellisen turvallista edellyttäen, että tiedostaa ja huomioi riskit. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Yleistä

Adverbiaalilauseen asema ja ominaisuuksia

Semanttisia suhteita

Yleistä

Temporaaliset suhteet

Kausaaliset suhteet

Konditionaaliset suhteet

Konsessiiviset suhteet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot