Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet > Yleistä > § 1111 Adverbiaalikonjunktio ja adverbiaalilause

§ 1111 Adverbiaalikonjunktio ja adverbiaalilause

Adverbiaalikonjunktioilla (» § 818) koska, kun, jos, ellei, jollei, mikäli, vaikka, joskin, jos kohta, jotta, että (merkityksessä ’jotta’) alkavia lauseita kutsutaan adverbiaalilauseiksi. Tyypillisesti adverbiaalilause toimii yhdyslauseessa hallitsevan lauseen määritteenä (a), mutta se voi olla myös lisäyksenä (b) (» § 11141116). Lisäksi jos- ja kun-lauseet sekä vaikka-lauseet toimivat joidenkin verbien yhteydessä subjektina, objektina tai adverbiaalitäydennyksenä (c) (» § 1148, 1151).

(a)
Hyvälläkin moottoripyörällä on ikävä ajaa, jos ajotamineet eivät ole kunnossa. (l) | Kun minä olin lapsi, niin minä tein mitä halusin. (k) | Vaikka lapsi perii puolet geeneistään äidiltään, hän ei tunnistettavasti muistuta tätä ulkonäöltään. (a)
(b)
Minulle lastenkotiaika oli hyvää aikaa. Tasaista ainakin. Vaikka ennakkoluulojahan semmoinen oli minuun liimannut. (k) | Pankin kraka sentään muisteli hillitysti puoliääneen, että jonakin iloisena iltana oli tarjolla joltinenkin määrä punaviiniä, koskapa sitä riitti läikytettäväksi. (l)
(c)
– – olisi suurehko yllätys, jos seuraava pääministeri valittaisiin kolmen suurimman puolueen puheenjohtajan ulkopuolelta. (l) | Muistatko, kun Juuson tarhasta karkasi järvelle 2 000 ankkaa? (l) | Tässä ei auta yhtään, vaikka iltapäivän ja alkuillan tunneiksi tultaisiinkin takaisin työpaikalle. (l)

Adverbiaalikonjunktiolla kytkettyjen lauseiden suhteen tulkintaan vaikuttaa konjunktion oma merkitys: se voi olla esim. temporaalinen, kausaalinen, konditionaalinen tai konsessiivinen. Kontekstista riippuen samallakin konjunktiolla liitettyjen lauseiden suhde voidaan tulkita eri tavoin, esim. kun esiintyy paitsi temporaalisissa, myös kausaalisissa ja konditionaalisissa ilmauksissa. Samoja merkityssuhteita kuin konjunktioilla ilmaistaan lisäksi konnektiiveilla eli konnektiivisilla adverbeilla, adpositioilla ja partikkeleilla kuten siitä alkaen, siksi, silti. Tässä luvussa tarkastellaan jonkin verran myös tällaisia konnektiivi-ilmauksia (» § 11211143).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Yleistä

Adverbiaalilauseen asema ja ominaisuuksia

Semanttisia suhteita

Yleistä

Temporaaliset suhteet

Kausaaliset suhteet

Konditionaaliset suhteet

Konsessiiviset suhteet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot