Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet > Semanttisia suhteita > Temporaaliset suhteet > Kun-lauseet > § 1123 Tilanteiden peräkkäisyys tai päällekkäisyys

§ 1123 Tilanteiden peräkkäisyys tai päällekkäisyys

Temporaalinen kun-lause esittää, missä ajallisissa puitteissa hallitsevan lauseen ilmaisemaa tilannetta tarkastellaan. Se esiintyy niin hallitsevan lauseen edellä kuin jäljessäkin (» § 1113 taulukko 9).

Lauseiden kuvaamat tilanteet voidaan tulkita yhtä aikaa käynnissä oleviksi tai niin, että toisen lauseen ilmaiseman tilanteen ajankohta sisältyy toisen lauseen ilmaiseman tilanteen aikaan.

 
Sama alkamisajankohta tai geneerinen päällekkäisyys: Kosmeettinen ongelma: korjataan kun ehditään. (L) ’niin pian kuin’ | Aina kun kuulen jonkun ystäväni tulleen raskaaksi, oikein hätkähdän – –. (E) | Perheneuvonta avuksi, kun on kriisi, kun ongelmat pitkittyvät, kun asiat ovat muuten vain solmulla – –. (E)
 
Hallitsevan lauseen tilanne sisältyy kun-lauseen aikaan: Yksi Suomen mestaruus tuli minullekin, kun Antti oli vuoden Kanadassa harjoittelemassa. (l) ’sillä aikaa kun’ | Kun minä olin kansakoulun alaluokilla, isä asui vielä Krunikassa ja minä kävin aika useinkin sen luona. (k)
 
Kun-lauseen tilanne sisältyy hallitsevan lauseen aikaan: Kotona – asunnolla Eirassa, oli Katri odottamassa, kun Kaarle Rauta palasi – –. (k) ’silloin kun’ | Kun hoitaja tulee käymään puolelta öin, potilas on unessa, mutta hengittää raskaasti. (k)

Kerronnassa on tavallista, että kun-lauseen ilmaisema tilanne on aiempi kuin hallitsevan lauseen tilanne. Kun-lauseessa on tällöin usein liittotempus (pluskvamperfekti tai perfekti) ja hallitsevassa yksinkertainen tempus (imperfekti tai preesens).

 
Tenho lähti munakenno kädessään navetalle. Kun hän oli hoitanut mullit, hän meni kanahäkille ja huomasi yhden kanan puuttuvan. (k) | Hyvän kirjan merkki on se, että kun on päässyt loppuun, tekee mieli lukea lisää. (l) | Pane sinisimpukat pannun keskelle niin, että ne kypsyvät. Kun ne ovat avautuneet, ota ne syrjään. (l)

Temporaalinen kun-lause voi liittyä ajan adverbiaaliin siten, että näiden peräkkäisten temporaalisten puiteadverbiaalien suhde on appositiomainen; vrt. aamulla kukonlaulun aikaan ~ kukon laulaessa ~ kun kukko lauloi.

 
Aamulla kun heräsin sinä olit lähtenyt. (k) | Kävelin Kuopion katuja turistina 21.8.1974 kello 16.08 kun äkkäsin korkealla taivaalla savupiirroksen. (l)

Kun-lause muistuttaa relatiivilausetta erityisesti silloin, kun edeltävä temporaalinen substantiivilauseke sisältää demonstratiivitarkenteen tai on muuten määräinen:

 
Sinä päivänä kun minä olin siellä, me oltiin summamutikassa soiteltu eri puhelinnumeroihin. (k) | Näitten neljän vuoden aikana, kun minä olen asunut yksin, on kai minulla kymmenen seuralaista ollut, sillä lailla. (k)

Vähemmän selvästi temporaalisia tai temporaalis-konditionaalisia ovat seuraavanlaiset kun-konjunktion tyypilliset käytöt:

 
Annas ku mä näytän. | tästä ku meet ensin suoraan ja sit käännyt eka kulmasta vasemmalle, ni siinä se on (P)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Yleistä

Adverbiaalilauseen asema ja ominaisuuksia

Semanttisia suhteita

Yleistä

Temporaaliset suhteet

Kausaaliset suhteet

Konditionaaliset suhteet

Konsessiiviset suhteet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot