Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet > Semanttisia suhteita > Konditionaaliset suhteet > Yleistä > § 1135 Jos tulet ~ tulisit ~ olisit tullut ja Nyt tulet tai...

§ 1135 Jos tulet ~ tulisit ~ olisit tullut ja Nyt tulet tai...

Ehto- ja seurauslauseiden predikaatin moduksena on kummassakin tavallisesti joko indikatiivi tai konditionaali. Indikatiivisessa ilmauksessa ehto ja seuraus esitetään mahdollisesti toteutuvina asiaintiloina (a). Kun verbit ovat konditionaalin preesensissä, ilmaus on hypoteettisempi, asiaintilan toteutuminen jää avoimemmaksi (b).

(a)
Jos tulet, saat kaakkua. | Ilmoita ellet pääse tulemaan.
(b)
Jos tulisit, saisit kaakkua. | Mitähän minä tekisin, jos voittaisin lotossa?

Silloin kun verbit ovat konditionaalin perfektissä, liitos ilmaisee, etteivät kyseiset asiaintilat toteutuneet (c). Tällaisia ehtolauseita sanotaan kontrafaktuaalisiksi.

(c)
Jos olisit tullut, olisit saanut kaakkua. | Olisin suuttunut, jollet olisi päässyt tulemaan.

Lauseiden välinen suhde on mahdollista tulkita ehdolliseksi myös ilman konditionaalista konjunktiota tai konnektiivia: disjunktiiviset tai- ja (tai) muuten ‑ilmaukset implikoivat edellisessä lauseessa esitetyn negaatiota (» § 1098).

(d)
Nyt kerrot tai lennät tuosta ovesta pihalle, – –. (k) ’jos et kerro, lennät pihalle’ | Onneksi en harrasta valokuvausta, muuten köyhtyisin heti neljällä tuhannella. (l) ’jos harrastaisin valokuvausta, köyhtyisin’ | Myös oppimisen on oltava hauskaa, muuten pänttäät ja pänttäät etkä muutaman minuutin päästä muista mitään. (l)

Tapauksista tyyppiä – – tule käymään kaupassa, niin saat viisikymppisesi (k) ’jos tulet käymään, saat 50 mk’ » § 1133 (esimerkkiryhmä e).

Huom. Kirjoitetun kielen aineiston 732:sta jos-lauseesta vain 17 %:ssa oli konditionaalimuotoinen finiittiverbi (aineistosta » § 1113).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Yleistä

Adverbiaalilauseen asema ja ominaisuuksia

Semanttisia suhteita

Yleistä

Temporaaliset suhteet

Kausaaliset suhteet

Konditionaaliset suhteet

Konsessiiviset suhteet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot