Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet > Semanttisia suhteita > Disjunktiiviset suhteet: tai, vai, eli, muuten > § 1098 Tai, vai ja eli

§ 1098 Tai, vai ja eli

Disjunktiivista eli vaihtoehtosuhdetta ilmaisevia konjunktioita ovat rinnastuskonjunktiot tai(kka), tahi, vai ja joko – tai sekä merkitykseltään spesifimpi eli(kkä) ’toisin sanoen’. Kaikki kytkevät niin lauseita, lausekkeita kuin sananosiakin ja voivat toimia iteratiivisesti (» § 817). Disjunktiivista suhdetta ilmaistaan myös konnektiiveilla muuten, muutoin ja infiniittisellä leksikaalistumalla toisin sanoen.

Konjunktioiden tai ja vai välillä on työnjako. Vai on merkitykseltään eksklusiivinen, poissulkeva, ja sitä käytetään yksinomaan kysyvissä konteksteissa (a). Tai puolestaan ilmaisee pikemminkin vaihtoehtoista mahdollisuutta: ’ei väliä kumpi tai mikä’. Tai on tavallisin muissa kuin kysyvissä konteksteissa, mutta esiintyy niissäkin; tavallisin se on lausekekytköksissä (b). Tai on yleinen myös vaihtoehtoista näkökulmaa korostavan sitten-sanan kanssa (c). (Konjunktiosta vai tarkemmin » § 16981700.)

(a)
Työttömyyden puolittaminen – tavoite vai toive? (l) | Omaan ryhmäänsä kuuluvat ne, jotka ovat jostain kuulleet ohjelmasta, mutta eivät tiedä, miten lähtisivät liikkeelle vai lähtisivätkö ollenkaan. (E) | Parantaako työajan lyhentäminen työllisyyttä vai ei? (l) | Mitä tämmöisessä paikassa kuului juoda? Kaljaa vai viiniä vai ehkä kossuvissyä? (k)
(b)
Kysyin äidiltäni [mikä pataluha on] ja hän kertoi sen olevan patasuti tai ‑rätti. (l) | Leipäpalat voidaan paistaa voissa, ne voidaan myös paahtaa tai tarjota sellaisenaan kylminä tai lämpiminä. (l) | Parametrit voivat olla painoindeksejä, rasvaprosentteja tai mitä tahansa. (l) | Otatsä kahvia tai mehua tai jotain? (P) | ei sinulla olis mitään kirjoja tai lehtiä luettavaks? (p)
(c)
EMU:n myötä unioni kehittyy tai sitten se jää seisomaan pysähtyneeseen tilaan. (l) | Alkoholiperheen lapselle voi aikuisena tulla alkoholiongelmia tai sitten ei. (l)

Eri vaihtoehtojen samanarvoisuuden merkitsimenä listauksissa voi olla esim. ilmaus tms. ~ tai muuta sellaista. Vaihtoehtojen samanveroisuutta voi osoittaa eräänlainen yhdyskonjunktio ja/tai tai pelkkä vinoviiva.

(d)
Kaukokuljetusväylänä voi olla esim. maantie, uittokelpoinen joki tms. (A) | – – potilaista puolella on lisäksi huumeongelma ja/tai alkoholin väärinkäyttöä, – –. (l) | Eikä opettajien joukossa ole hyviä ammattimiehiä/naisia sen paremmassa suhteessa kuin muidenkaan alojen työntekijöiden. (l)

Tai-konjunktiota voi käyttää kiteytyneemmässä konditionaalisessa ilmaustyypissä. Kun ensimmäinen lause on direktiivi, sen jälkeen voidaan tai-lauseella esittää vaihtoehtoinen seuraus siltä varalta, ettei ohjetta noudateta:

(e)
Pysy totuudessa tai menetät kaiken (L) | Meillä on siis oltava lihapullia ja muusia tai minä pistän ovet kiinni. (k) | Nyt suu kiinni tai minä tulen ja annan tästä melasta. (k) | Ja täällä ei sitten valokuvata, tai minä haastan teidät raastupaan. (k)

Ilmaus sisältää kielteisen konditionaalisen implikaation, esim. ’jos et pysy totuudessa, menetät kaiken’, ’jos täällä valokuvataan, haastan teidät oikeuteen’ (» § 1135).

Eli(kkä) esiintyy tavallisimmin synonyymisten sanojen rinnastuksissa ja parafraasin tai vaihtoehtoisen näkökulman merkitsimenä (eli-partikkelin yleisyydestä ja monikäyttöisyydestä » § 1031). Vaihtoehtoa ilmaistaan myös infiniittisellä kiteymällä toisin sanoen.

(f)
kiuru eli leivo | Yksi puoli villeyttä on myös pyörien kierrätyskulttuuri eli suomeksi sanottuna ajopelien varastelu ja kaupittelu kaupungilla. (l) | just kohta ool lähössä elikkä viide minuutin päästä. (p) | Nuoriso nyt vain kirjoittaa noin, toisin sanoen niin kuin puhuu ja ajattelee. (k)

Huom. Myös samantekevyyttä ilmaisevissa konsessiivisissa ilmauksissa on disjunktiivinen tyyppi, jossa tulkinta kahden vaihtoehdon välillä jätetään avoimeksi: Myytiinpä Tampella Power tai ei, se on saatava kannattavaksi (l) (» § 1143).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Yleistä

Lausekkeiden, sanojen tai sananosien rinnastus

Lauseiden rinnastus ja lisäys

Semanttisia suhteita

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot