Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet > Semanttisia suhteita > Kontrastiiviset suhteet > Poikkeussuhde: paitsi, mutta, vain > § 1109 Paitsi vs. mutta

§ 1109 Paitsi vs. mutta

Poikkeussuhde tarkoittaa ilmaustyyppiä, jossa osoitetaan vaihtoehto tai mahdollisuus poissuljetuksi tyypillisesti niin, että ensin esitetään yleistys tai ilmaistaan asiaintila pätevänä ja sitten sille esitetään rajaus:

 
Istuin koneen ääressä koko aamun, paitsi pari kertaa kävin kahvilla.

Poikkeussuhdetta ilmaisemaan käytetään partikkeleita paitsi, mutta, vain sekä adpositiota lukuun ottamatta. Kontrastiivis-additiivisia ovat paitsi–myös‑ilmaukset (» § 1097; adpositiosta paitsi » § 708).

Silloin kun paitsi yhdistää lausekkeita, paitsi-sanalla alkava jakso ja toinen lauseke voivat sijaita vieretysten (a), mutta usein paitsi-alkuinen jakso on lauseen viimeisenä, lisäyksenä (b) (» § 1052; paitsi–myös-ilmauksista » § 1096). Yleistystä ilmaisevassa jaksossa on usein jokin kvanttoripronomini kuten kaikki, muu(t), ei kukaan ~ mikään tai muu yleistystä merkitsevä ilmaus kuten ei lainkaan, yleensä, tavallisesti.

(a)
Kaikista paitsi Panasonic 761:stä on eri varustetasoisia ja hintaisia versioita. (l) | – – Lotilanjärvellä ei saa ajaa moottoriveneellä kukaan paitsi – – Saarinen. (l) | Autoilu on kielletty Milanon, Rooman ja Firenzen historiallisissa keskustoissa muilta paitsi niiden asukkailta. (l)
(b)
Kaikki ovat tulossa mukaan, paitsi GM, – –. (l) | Joissakin yrityksissä, – – heitä [naisia] ei tapaa lainkaan, paitsi sihteereinä. (l) | – – rakennukset ovat peräisin 1800-luvun alusta, paitsi harmaakivimakasiini, – –. (l) | En silti vieläkään tiedä, mitä pelkäsin ja pelkään. Paitsi kuolemaa, ja kipua. (k)

Kun paitsi-jakso sisältää myös finiittisen kieltoverbin, se on tämän ansiosta tulkittavissa elliptiseksi lauseeksi (c). Paitsi-jakso voi olla syntaktiselta rakenteeltaan myös täysi lause (d).

(c)
– – kerroin kaiken muun paitsi en totuutta. (k) vrt. paitsi en kertonut totuutta | Tämä [yleisavain] käy minne vain paitsi ei alimman kerroksen pomojen kaappeihin. (k) | Aleksei Sultanov on tällä hetkellä yksi kaikkein kuumimpia nimiä uudessa pianistikaartissa – paitsi ei tietenkään kotimaassaan, – –. (l)
(d)
He joivat kahvia, paitsi Samuli joi mehua. (k) | Minä olen ollut siellä [internetissä] monesti, enkä pelännyt yhtään, paitsi alussa hirvitti, – –. (k)
A: Vietettiinkö uutta vuotta?
B: ei erikoisemmin. ei, paitsi tinaa valettiin niin ku nytki valetaa (p)

Tavallinen poikkeusta ilmaiseva lisäys on paitsi että ‑lause. Paitsi esiintyy lauseliitoksissa myös jos-lauseiden, joskus kun-lauseidenkin edellä. Ne ovat yleensä varsin löyhästi edelliseen ilmaukseen liittyneitä lisäyksiä.

(e)
Se on muuten tavallinen lippalakki, paitsi että siinä on mukana koneellinen ilmastointi. (l) | Älä juo kahvia tai muita kofeiinipitoisia juomia kuuteen tuntiin ennen nukkumaanmenoa. (Paitsi jos olet niitä, joita kahvi nukuttaa.) (E) | Suomen Pankissa ei kukaan nimeään muuttanut, paitsi kun meni naimisiin. (k)

Myös mutta esiintyy poikkeussuhteen ilmauksissa. Kun yleistävässä lauseessa on kvanttoripronomini, mutta-lause vastaa merkitykseltään paitsi-ilmausta.

(f)
Hänellä on jo kaikki muut ajokortit, mutta linja-autokortti puuttuu. (l) | Hän on jo kantanut lavalle kaikki muut tavaransa, mutta laverisänky ja kirjahylly ovat vielä sisällä. (l) | Muuten kaikki meni hyvin, mutta itse emme mahtuneet pöytään. (l)

Kun poikkeusta merkitsevään mutta-jaksoon sisältyy kieltoverbi, voi vastaava ilmaus paitsi-partikkelin kanssa olla myöntömuotoinen: Kaikki tulivat, mutta Maija ei ~ paitsi Maija.

(g)
Minä haluan sen kiinni niitten kaikkien naisten takia, mutta en Järven. (k) vrt. paitsi Järven | Digitaalisessa ajassa kaikki muu muuttuu mutta ei tutkimuksen jälkeenjääneisyys. (k)

Myös ilman ensimmäisen lauseen kvanttoripronominia mutta-ilmaus voi esittää yleistyksen ja poikkeuksen. Esimerkiksi lause Muistini on hyvä mutta lyhyt on mahdollista tulkita: ’muisti on muissa suhteissa hyvä paitsi että se on lyhyt’.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Yleistä

Lausekkeiden, sanojen tai sananosien rinnastus

Lauseiden rinnastus ja lisäys

Semanttisia suhteita

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot