Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet > Semanttisia suhteita > Kontrastiiviset suhteet > Yleistä > § 1101 Kontrastiivisten suhteiden merkitsimiä

§ 1101 Kontrastiivisten suhteiden merkitsimiä

Kontrastiivisissa suhteissa kytkettävät lauseet ja lausekkeet esitetään toisilleen tavalla tai toisella vastakkaisina. Asetelmassa 159 on suhteiden merkitsiminä käytettäviä konjunktioita ja konnektiiveja.

Asetelma 159: Kontrastiivisten suhteiden merkitsimiä
Suhde Suhteen merkitsin
    Rinnastus- konjunktio Adverbiaali- konjunktio Partikkeli, adverbi, kiteymä Adpositio
Kontrastiivinen        
  Adversatiivinen mutta, kun taas kun taas, sitä vastoin, sen sijaan, puolestaan, toisaalta  
  Korrektiivinen vaan, mutta   pikemminkin, päinvastoin  
  Poikkeus mutta   paitsi, vain lukuun ottamatta

Kontrastiivisia suhteita voi erottaa kolmenlaisia sen mukaan, onko kyseessä entiteettien erojen korostaminen (adversatiivinen) (» § 11021104), entiteetin tai asiaintilan korvaaminen tai korjaaminen toisella (korrektiivinen) (» § 11051108) vai poikkeuksen ilmaiseminen (» § 11091110). Kontrastiivisille suhteille on tyypillistä, että konjunktio tai konnektiivi kytkee laajempia yksiköitä kuin yksittäisiä sanoja tai lausekkeita. Mutta voi kyllä rinnastaa lausekkeitakin. Se on ylipäänsä kontrastiivisten suhteiden keskeinen merkitsin, jota käytetään selvemmin odotuksenvastaisuutta ilmaisevissa konsessiivisissa lauseissa (» § 1140).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Yleistä

Lausekkeiden, sanojen tai sananosien rinnastus

Lauseiden rinnastus ja lisäys

Semanttisia suhteita

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot