Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet > Semanttisia suhteita > Kontrastiiviset suhteet > Korrektiivinen suhde > Korrektiivisen suhteen konnektiivit > § 1108 Päinvastoin ja pikemminkin

§ 1108 Päinvastoin ja pikemminkin

Konnektiivit päinvastoin ja pikemminkin esiintyvät lähinnä korjaavissa tai korvaavissa ilmauksissa. Leksikaalisen sisältönsä ansiosta päinvastoin (jolla on myös adverbikäyttöä: Asia on aivan päinvastoin) kontrastoi hyvin selkeästi (a), vertailumorfeemin sisältävä pikemminkin lievemmin (b). Niiden tavallisimmat paikat ovat finiittiverbin tai teemapaikan jäljessä ja lauseen alussa. Molempia käytetään yleisesti virkkeen rajan ylittävissä liitoksissa. Päinvastoin ja pikemminkin esiintyvät myös vaan-lauseissa kontrastia vahvistamassa (c).

(a)
Syyria ei ole tuominnut Jordanian toimia Israelin kanssa. Sekin on päinvastoin ryhtynyt neuvottelemaan Israelin kanssa – –. (l) | – – kauppa ja pankit eivät pysty luomaan uusia työpaikkoja – –. Väkeä päinvastoin vähennetään koko ajan. (l) | Ei minulla ole mitään vaikeuksia vastaan. Päinvastoin tuntuu siltä, että kompastelen läpi elämäni kehittäen itselleni vaikeuksia siellä, missä niitä ei ollut ennen. (l)
(b)
En ole kovin puhelias – varsinkaan ranskaksi. Oui. Bien sûr. Certainement. Olen pikemminkin lyhyiden lauseiden mies. (l) | Suomen mensalaiset eivät juuri pidä melua itsestään. Meillä mensalaisuutta pikemminkin peitellään. (l) | Ei ole aikaa ajattelulle, älyllisen lujuuden kehittämiselle. Pikemminkin monet katsovat, että syvällinen perehtyminen, laaja-alainen lukeminen – – ovat ajan hukkaa – –. (E)
(c)
Painonvartiointi ei ole laihdutuskuuri vaan pikemminkin elämäntapa. (L) | – – Arimo ei kuitenkaan osoittanut suuttumustaan, vaan päinvastoin hymyili. (k)

Päinvastoin voi muodostaa erillisen lausuman yksinkin tai pikemminkin-konnektiivin kanssa. Adverbinakin se osoittaa tai implikoi lauseiden vastakkaisuutta:

(d)
Ei siinä paljon naiskirjurin läsnäolo auta, päinvastoin. (k) | Siihen en kuitenkaan usko, että kaukalon väkivalta olisi vienyt katsojia. Pikemminkin päinvastoin. (L)

Pikemminkin ja päinvastoin saattavat ilmaista korjaavuutta myös myöntömuotoisen mutta kielteissävyisen tai vähättelevän lauseen jäljessä (e). Ne esiintyvät myös kontrastiivisissa vertailevissa ilmauksissa päinvastoin ~ pikemminkin kuin (f).

(e)
Näkemykset voidaan tietenkin leimata naiiveiksi, mutta se vasta naiivia olisikin. Pikemminkin meidän tulisi korjata omia käsityksiämme. (l) | – – luulo levyjarrujen paremmuudesta on väärä. Päinvastoin, rumpujarrut sopivat Tynanin mukaan hyvin etuvetoiseen autoon, – –. (l)
(f)
Päinvastoin kuin Bacon Descartes piti kaiken tieteellisen tiedon perustana päättelyä – –. (l) | Toisaalta tulisi myös korostaa perhekeskeistä ajattelua ja vanhemmuutta pikemminkin kuin äitiyttä ja isyyttä erikseen. (a)

Huom. Puhutun kielen eiku(n)-partikkelista korjaavissa ilmauksissa kuten Se tulee maa- eikun sunnuntaina nytten (p) » § 1075.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Yleistä

Lausekkeiden, sanojen tai sananosien rinnastus

Lauseiden rinnastus ja lisäys

Semanttisia suhteita

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot