Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet > Yleistä > Rinnastussuhteen konjunktiot > § 1080 Rinnastuskonjunktiot

§ 1080 Rinnastuskonjunktiot

Keskeiset rinnastuskonjunktiot ovat ja, sekä, ‑kä, eli, tai, vai, mutta, vaan ja parikonjunktiot sekä – että ja joko – tai. Harvemmin esiintyviä ja epäselvempiä kategorialtaan ovat sillä ja toisaalta saati, sun ja ynnä. Myös liitto- ja hajakonjunktiot kun taas, kuin myös, niin – kuin myös/-kin toimivat rinnastuskonjunktioina. (» § 817.)

Tyypillisissä rinnastuksissa esiintyvät merkitykseltään neutraaleimmat konjunktiot eli lähinnä additiivinen ja sekä disjunktiiviset tai ja vai (rajallisemmin eli), jotka luovat kytkettyjen elementtien välille semanttisen tasapainon. Additiivinen tai disjunktiivinen rinnastaminen voi olla iteratiivista, eli kytkettäviä voi periaatteessa olla rajaton määrä (» § 1082, 1092, 1098).

 
– – pankit ovat pitäneet tiedotustilaisuutensa ja kertoneet uusista [sijoitus‑, määräaikais‑, tuotto- ja voitto]tileistään. (l) | – – yhteishankkeet ovat käynnistyneet [Forssan, Hämeenlinnan, Loimaan, Sata-Hämeen, Seinäjoen ja Vihdin-Karkkilan] seuduilla. (l) | Ajattelin, [että yksi sunnuntai oli joka tapauksessa taas mennyt, että äiti oli nyt haudattu, että kävisin taas työhön käsiksi ja että loppujen lopuksi kaikki oli ennallaan]. (l) | Jolla on lapsi tai lapsia, sen on tehtävä tämän tai näiden vaatimat asiat riippumatta siitä, onko hänellä [univelkaa, depressio, burnout, nuha, flunssa, kuume, vatsatauti tai eksistentiaalisen epätoivon kohtaus]. (k) | Kuka maksaa metsien suojelemisen, [valtio, ympäristöjärjestöt vai joku muu], – –. (l) | [Vaeltavan aaveen eli Urjan eli Fantomin eli Mustanaamion] ja Taika-Jimin luoja on poissa. (L)

Muilla rinnastuskonjunktioilla on enemmän niiden merkitykseen perustuvia rajoituksia. Esimerkiksi kontrastiivisen merkityksensä vuoksi mutta ja vaan eivät kytke iteratiivisesti vaan aina kaksi elementtiä kerrallaan; vrt. ?pieni mutta pippurinen mutta vähän laiska tyttö (» § 1101).

Huom. 1. Syntaktisesti sana sillä on lähempänä rinnastuskonjunktioita kuin adverbiaalikonjunktioita, mutta sen käytöllä on joitakin rajoituksia. Sillä-lauseessa ei esimerkiksi voi esiintyä subjektin tai finiittiverbin ellipsiä eikä siihen voi sisältyä alisteista lausetta (» § 1129).

Huom. 2. Subjektina toimivien rinnasteisten substantiivilausekkeiden ja predikaatin kongruenssista tai inkongruenssista eri konjunktion sisältävissä ilmauksissa » § 12771280.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Yleistä

Lausekkeiden, sanojen tai sananosien rinnastus

Lauseiden rinnastus ja lisäys

Semanttisia suhteita

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot