Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kongruenssi > Subjektin ja predikaatin kongruenssi > Lukukongruenssi > Lukukongruenssi ja inkongruenssi > § 1280 Yleistä kongruenssin vaihtelusta ja sen syistä

§ 1280 Yleistä kongruenssin vaihtelusta ja sen syistä

Subjektin ja predikaatin välisessä lukukongruenssissa on monenlaista vaihtelua. Useimmissa puhutun kielen varianteissa monikkokongruenssi puuttuu kolmannesta persoonasta kokonaan tai ainakin vaihtelee inkongruenssin kanssa puhujittain tai tapauskohtaisesti. Tämä heijastuu myös kirjoitetun kielen käytäntöön vaihteluna.

Tietynlaiset lauseenloppuiset monikon nominatiivimuotoiset subjektit eivät kirjoitetussa kielessäkään edellytä aina predikaattiverbin kongruoivan. Kun eksistentiaalilauseessa tai omistuslauseessa on monikon nominatiivissa oleva lauseenloppuinen subjekti, joka viittaa uuteen tarkoitteeseen, verbi ei sen kanssa kongruoi (» § 893). Nominatiivisubjektina on tällöin tyypillisesti monikkosana tai parillista tarkoitetta tai määräjoukkoa merkitsevä sana (a). Toisaalta tähän kuuluu myös tapauksia, joissa subjektin tarkoitteiden lukumäärä ei ole relevantti tai sitä ei edes ole mahdollista tietää; joukko nähdään kokonaisuutena (b).

(a)
Naapuriin syntyi juuri kaksoset. | Seinillä on korvat. | Meiltä unohtui eväät. | Hänellä on tekohampaat ~ silmälasit ~ sakset. | Mieheltä katkesi viikset ~ paleltui sormet ~ kuoli vanhemmat. | Tänä iltana meillä on juhlat. | Hoitajilla oli valkeat nunnanpäähineet – –. (k)
(b)
Autopalosta koitui miljoonan vahingot. | Lumeen jäi tasaiset jäljet. | Siihen on pätevät syyt. | Hänellä on kunnianhimoiset tavoitteet. | Meillä on täällä hyvät oltavat. | Toinen Katja Viitalan tutkimuksen osa-alue oli runsaan alkoholin kulutuksen seurauksena vereen muodostuvat vasta-aineet. (L) | Meillä kelteillä on toiset tavat. (k) | Tuliko kiire vai loppuiko rahat? (L)

Toisinaan monikkokongruenssia kuitenkin esiintyy sellaisissakin tapauksissa, jotka ovat rakenteeltaan eksistentiaali- tai omistuslauseita (c).

(c)
Kookkaissa ulkomainoksissa lipun siniselle pohjalle on läiskäisty ovaalinmuotoinen tummansininen kappale, jonka pinnassa ovat eurotähdet ja sana Kyllä. (l) | Pikku-Idalla olivat rukkaset kädessä. (L) | Seitsemännen kerroksen kattohuoneistosta Helsingin Katajanokalta avautuvat huikeat näkymät. (L) | Joka vuosi he matkustavat – – Ko Luetin kotikylään, jossa ovat tämän vanhempien haudat. (L)

Inkongruenssia esiintyy myös, kun subjektina on rinnasteinen lauseke tai luettelo, joista ei välttämättä muodostu mitään kokonaisuutta (d). Tässä kongruoiva vaihtoehto on vahvempi kuin tapauksessa (c). Puhutun kielen inkongruenssi osaltaan vaikuttanee siihen, että myös transitiivinen tai muun täydennyksen saava verbi voi esiintyä lauseenloppuisen monikkosubjektin edellä yksikössä (e).

(d)
Vanhoillisten vallankaappausyritys kuitenkin epäonnistui ja jälkiselvittelyssä sai väistyä niin Gorbatshov, kommunistinen puolue kuin koko Neuvostoliittokin. (l) | Ensimmäisenä messuaamuna kello 6.30 paikalla on pukijoiden, mallien, meikkaajien ja tekniikan ohella kymmenen kampaajaa, pesualtaat, 30 pulloa lakkaa, suoristusraudat, geeliä, kiiltovahaa ja neljä kiloa pinnejä. (L)
(e)
Lisää hikikarpaloita Rehnin otsalle on tuottanut serbitasavallassa kuullut puheet, joiden mukaan – –. (L) | Mentaalisten ja tunneverbien subjektin erottaa muista täydennyksistä erityisesti tajunnallisuuteen liittyvät eli kokijan ominaisuudet. (A) | Valaanpyynnin lisäksi valaita uhkaa nykyään yhteentörmäykset alusten kanssa, liikakalastus ja ilmastonmuutokset. (A) | Marsalkan kantaan on voinut vaikuttaa monet seikat, ei vähiten Berliinissä sotilasasiamiehenä toiminut kenraali Paavo Talvela. (L)

Huom. Passiivin perfekti- ja pluskvamperfektitapauksissa verbi kongruoi herkästi lauseenalkuisen monikon nominatiivissa olevan substantiivilausekkeen kanssa, vaikka tämä ei olisi subjektikaan (» § 1320):

 
Ne ovat juuri julistettu alkuperäisiksi. (A) | Ankarimpien syyssateiden sattuessa poikaset ovat yleensä jo vierotettu. (TV)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Yleistä

Subjektin ja predikaatin kongruenssi

Persoonakongruenssi

Lukukongruenssi

Kieltoverbin kongruenssin vaihtelu

Kongruenssi verbin liittomuodoissa

Possessiivikongruenssi

Kongruenssi substantiivilausekkeessa

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot