Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kongruenssi > Possessiivikongruenssi > Possessiivisuffiksittomuus > § 1299 Puhutun kielen vaikutusta kirjoitetun kielen käytäntöön

§ 1299 Puhutun kielen vaikutusta kirjoitetun kielen käytäntöön

Varsinkin sellaiset rakennetyypit, joita ei juuri käytetä puheessa, esiintyvät kirjoitetussa tekstissä herkästi myös possessiivisuffiksittomina. Possessiivisuffiksi jää usein pois agenttipartisiipista, mAttA-infiniitistä sekä predikatiiviasemassa että kun partisiippilauseke on substantiivin määritteenä (a). Toisaalta possessiivisuffiksi saattaa kiinnittyä myös agenttipartisiipin määrittämään substantiiviin eikä määritteenä olevaan partisiippiin (b).

(a)
Näytteet analysoidaan meidän hyväksymässä paikassa ja meille toimitetaan niistä tieto. (l) | Onko tää esimerkki ihan sun itse keksimä? (P) | Pekka Kivikkään valmistama ”selkokuva” Astuvansalmen kalliomaalauksesta perustuu hänen itse ottamiin valokuviin. (L) | – – käteen pannut esineet putoavat hänen siihen mitenkään reagoimatta. (A)
(b)
Onko siellä arvostelu heidän sydänverellä kirjoittamasta romaanistaan. (L) vrt. kirjoittamastaan romaanista | Porukka hämmästelee purjelaivasäätiölle tekemässä kirjoituksessaan päällystön alkoholinkäyttöä, – –. (L)

Temporaalirakenteessa (c) ja teonnimen edussananaan sisältävissä substantiivilausekkeissa (d) persoonaa osoitetaan usein pelkällä genetiivimääritteellä:

(c)
Israelilainen – – tuomittiin eilen kahdeksi vuodeksi vankeuteen hänen levitettyä viime kesänä muslimeja halventaneita ja vihastuttaneita julisteita, – –. (L) | Kerran minun luvattua Sannalle makeisia kaupasta hän käytti koko odotusajan sanojen toistelemiseen. (A) | Seuratessani huligaaneja heidän mennessä Korson keskustaan huomasin poliisin ”mustan maijan”. (L)
(d)
Pakolaisten kollektivisointi ja heidän esittäminen vailla itsemääräämisoikeutta olevana kohteena – –. (A) | Uudenvuoden juhlista tulee erityisen railakkaat pop-tähti Elton Johnille, sillä hänen ritariksi lyönnistä ilmoitetaan – – tähdelle virallisesti jo tänään. (L) | Iltalehdelle juhannuksena antamassaan haastattelussa ei ollut mitään viitteitä hänen äkilliseen poismenoon. (L)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Yleistä

Subjektin ja predikaatin kongruenssi

Persoonakongruenssi

Lukukongruenssi

Kieltoverbin kongruenssin vaihtelu

Kongruenssi verbin liittomuodoissa

Possessiivikongruenssi

Kongruenssi substantiivilausekkeessa

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot