Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kongruenssi > Subjektin ja predikaatin kongruenssi > Lukukongruenssi > Lukukongruenssi ja inkongruenssi > § 1281 Jussiivin vaihtelu menköön ~ menkööt

§ 1281 Jussiivin vaihtelu menköön ~ menkööt

Imperatiivin 3. persoonan eli jussiivin käyttö on puheessa suhteellisen vähäistä, ja myös sen lukukongruenssi on puheessa epävakaata. n-loppuinen yksikkömuoto tai t-loppuinen monikkomuoto voi esiintyä niin yksiköllisen kuin monikollisenkin subjektin yhteydessä.

 
Ne, jotka eivät osaa ilmaista itseään oikein, vaietkoon. (A) | ”Olkoon kaikki Punkalaitumen pellot siunatut syksyyn, jolloin korjaamme sadon.” (L) | Uusi äänilevy, Frimanin kymmenes, jatkaa tähtiteemaa nimellä Hohtakoon tähdet. (l)

Varsinkin yksiköllisen subjektin yhteydessä käytettyihin t-päätteisiin muotoihin liittyy affektinen korostava tai autoritaarinen sävy (» § 1734):

 
Ykkössarjan tammoille on ihan liian vähän omia kilpailuja kauden mittaan, olkoot tämä yksi lisä tarjontaan, toteaa – –. (l) | Kun avioliitto on tarkoitettu ainutkertaiseksi, olkoot sitä. (L) | Päätettiin, että kyllä se siitä, Koivisto luokoot mallin omien mittojensa mukaan. (L)

Huom. Toivotuksissa käytetty eläköön on kiteytynyt yksikkömuotoiseksi: Eläköön kansantaide ja anarkia! (k).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Yleistä

Subjektin ja predikaatin kongruenssi

Persoonakongruenssi

Lukukongruenssi

Kieltoverbin kongruenssin vaihtelu

Kongruenssi verbin liittomuodoissa

Possessiivikongruenssi

Kongruenssi substantiivilausekkeessa

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot