Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kongruenssi > Possessiivikongruenssi > Possessiivisuffiksittomuus > § 1298 Possessiivisuffiksittomuutta eri yhteyksissä

§ 1298 Possessiivisuffiksittomuutta eri yhteyksissä

Possessiivikongruenssin esiintymiselle on eräitä rajoituksia. Substantiiviin ei liity possessiivisuffiksia, kun edussanan määritteenä on genetiivimuotoisen pronominin lisäksi substantiivi(lauseke) tai kvanttori. Tämä sana on pronominin kanssa appositio- (a) tai rinnastussuhteessa (b) (appositiorakenteesta » § 1059).

(a)
meidän jokaisen apuna | meidän kuluttajien etu | kyse on meidän veronmaksajien pankista. (l) ’meidän, siis veronmaksajien’ | – – meidän vanhojen eurooppalaisten keskellä elää koko joukko uusia – –. (l) | Heidän kaikkien työtä vaikeutti se, että heille oli annettu niin ahtaat puitteet, – –. (A)
(b)
Marleena siirtyy käsittelemään Tuijan ja hänen yhteistä AA-tulevaisuutta. (A) | Prosenttimäärä on puhelinmarkkinointiyhtiön ja meidän välinen asia, – –. (l) | Kolbe arveli, että valintaan on vaikuttanut Eeva Ahtisaaren ja hänen yhteinen kiinnostus historiaan ja kulttuuriin. (L) | Minun ja varmaan monen muunkin mielestä ensin pitäisi tulla tv:stä ohjelmaa, jota viitsisi katsoa. (L) | Sitä kautta fuusio vahvistaa niin meidän kuin koko suomalaisen metsäteollisuuden roolia. (l)

Toiseksi possessiivisuffiksi voi puuttua lähinnä monikon 1., harvemmin 2. persoonan pronominin sisältävistä vakiintuneista ilmauksista, joiden substantiivi ilmaisee mm. perheenjäsentä, yhteisöä tai asuinpaikkaa: meidän äiti, meidän perhe, teidän kunta (c). Myös erisnimen yhteydessä suffiksiton vaihtoehto on yleinen: meidän Antti (vrt. meidän isä).

(c)
Meidän ämmät kehtaavat tallustella keskellä kaupunkia. (l) | Ei meidän perheen koti minnekään siirry. (l) | Meidän eduskuntarymä on varmaan paremmin selvillä tästä. (l) | Päätin yrittää yrittämistä, kun meidän alan työtilanne huononi – –. (l) | Pohjoismaisessa puolustusministerikokouksessa olin meidän ministerin sijaisena, – –. (l)

Käytännössä possessiivikongruenssi jää usein toteutumatta muistakin kuin edellä mainituista yhteyksistä. Possessiivisuffiksittomuutta esiintyy myös yksiköllisten pronominien genetiivin sekä monikon 3. persoonan pronominien (d) samoin kuin postpositioiden edellyttämän genetiivin (e) yhteydessä.

(d)
He kertoivat, että Rautavaara on vakavasti sairaana ja että hänen tarkoituksena olisi perustaa säätiö, – –. (L) | Hänen mielestä Koivisto suotta puolusti myös joitakin armeijan johdon tekemisiä. (L) | Ihmisten sijoittuminen tilaan vaikuttaa voimakkaasti heidän välisiin suhteisiin. (L) | Teoksessa kerrotaan nämä heidän sankariteot. (TV)
(e)
Ihmiset luulevat, että meidän kautta viestit menevät perille ja jättävät kysymyksiä (l) | Ampuja ja uhri tunsivat toisensa ja heidän välillä tiedetään olleen henkilökohtaista kaunaa. (L) | Sillä pyritään turvaamaan ihmiselle hänen hallussa oleva työpaikka. (l) | Kaikille kroonisista vammoista ja häiriöistä kärsiville, heidän läheisilleen sekä heidän parissa työskenteleville se on rohkaisevaa luettavaa. (L)

Huom. Paunosen (1995b [1982]) laskelmien mukaan possessiivisuffiksi jää selvästi useammin pois puhutussa kielessä (1970-luvun aineisto), kun kyse ei ole omistussuhteesta (88,1 %, n = 159). Omistusta tarkoittavista tapauksista on vailla possessiivisuffiksia 70,6 % (n = 93).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Yleistä

Subjektin ja predikaatin kongruenssi

Persoonakongruenssi

Lukukongruenssi

Kieltoverbin kongruenssin vaihtelu

Kongruenssi verbin liittomuodoissa

Possessiivikongruenssi

Kongruenssi substantiivilausekkeessa

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot