Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kongruenssi > Kongruenssi substantiivilausekkeessa > Monikollisuus ja kongruenssi > § 1304 Erisnimien etumääritteet ja lukukongruenssi

§ 1304 Erisnimien etumääritteet ja lukukongruenssi

Monikkomuotoisen erisnimen etumääritteet kongruoivat pääsanansa kanssa sijan suhteen, mutta ovat luvultaan yleensä yksikössä (a). Jos lukukongruenssia esiintyy, se on automaattista (b) tai sillä korostetaan subjektina olevan kollektiivisen tarkoitteen käsittävän useita yksilöitä (c). Muiden monikkosanojen etumääritteet kongruoivat poikkeuksetta (d).

(a)
puolueeton turkulainen Turun Sanomat | rahoitusongelmien kanssa painiskeleva Venäjän asevoimat | 12 vuotta sitten esitetyssä Pohjalaisissa | yritteliäälle ja voimakkaalle Pallo-Pojille
(b)
Kuopiossa avattiin torstaina yhdeksännet Savon Messut. (L)
(c)
Tänä vuonna juhlien alkupuolella esiintyvät Riccardo Mutin johtamat Wienin filharmonikot. (A) | Tänään päättyvät Helsingin juhlaviikot keskittyy entistä enemmän musiikkiin. (L)
(d)
hyvät tikapuut | hauskoissa häissä | näihin juhliin | neljännet hautajaiset | metsissä möyrivät puolustusvoimat | yksikamariset kansankäräjät

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Yleistä

Subjektin ja predikaatin kongruenssi

Persoonakongruenssi

Lukukongruenssi

Kieltoverbin kongruenssin vaihtelu

Kongruenssi verbin liittomuodoissa

Possessiivikongruenssi

Kongruenssi substantiivilausekkeessa

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot