Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kongruenssi > Subjektin ja predikaatin kongruenssi > Lukukongruenssi > Kolmannen persoonan lukukongruenssi > § 1274 Lukukongruenssin ala

§ 1274 Lukukongruenssin ala

Kolmannessa persoonassa lauseen nominatiivimuotoinen subjekti-NP ja finiittiverbi ovat yleiskielessä samassa luvussa, kuten 1. ja 2. persoonassakin. Lukukongruenssi koskee paitsi verbin liittomuodon finiittistä jäsentä myös NUT-tunnuksista pääverbiä (a) (» § 1291). Lukukongruenssi toteutuu myös subjektin ollessa verbin jäljessä (b). Kongruenssi koskee paitsi väite- ja kysymyslauseita myös 3. persoonan imperatiivitapauksia eli jussiivia (c) (» § 1666). Puhutussa kielessä lukukongruenssi ei ole läheskään aukotonta; myös kirjoitetussa tekstissä on lukukongruenssin ja inkongruenssin vaihtelua (» § 1280).

(a)
Taloustieteilijät leikkaisivat kasvuennusteita vain vähän. (l) | Teleosakkeet ovat halventuneet liki 30 prosenttia huipustaan. (l) | He eivät ole osanneet ennakoida tuotteensa menekkiä. (L) | Israelin radio kertoi, että neuvottelijat olisivat päässeet lähelle ratkaisua myös Länsirannan vesikysymyksessä. (l)
(b)
Ovathan logiikka ja matematiikkakin ihmisten mentaalisten prosessien tuotteita. (L) | Kasvavia lajeja ovat mm. talousrikollisuus ja rahanväärennökset. (L) | – – eteen aukeavat avarat näkymät, jotka vain monipuolinen laaja sivistys voi tarjota. (L) | Teollisuuden kasvua lisäävät enää sähkötekniset tuotteet. (L)
(c)
Kuolkoon, joka kuolee; hävitköön, joka häviää; ja jäljelle jääneet syökööt kukin toisensa lihaa. (k) | Sukupuolten tasa-arvon osalta olkoon esimerkkinä naisten asepalvelu. (l) | Puolustelkoot menneiden vuosikymmenien toimiaan ne joilla on jotain puolusteltavaa, katukoot ne joilla on kaduttavaa. (l)

Ekvatiivilauseessa kumpi hyvänsä olla-verbin molemmin puolin esiintyvistä nominatiivimuotoisista substantiivilausekkeista voidaan tulkita subjektiksi (» § 924). Verbi voi kongruoida joko edellään olevan (d) tai jäljessään tulevan (e) lausekkeen kanssa. Kongruenssi osoittaa siis, kumpi lausekkeista on tulkittu subjektiksi.

(d)
Niemisten talon eläintarhassa – – samettipalloilta näyttävät tukkasotkan poikaset ovat hellyttävin näky. (l) | ”Minulla oli urani alussa sellainen käsitys, että Jumalan valtakunta ja Amerikka ovat yksi ja sama asia”, hän sanoo. (l) | Suurin ryhmä on ilman muuta ns. kunnolliset nuoret, joilla – –. (L)
(e)
Kaikkein yleiskielisin ohjelma radiossa ovat uutiset. (A) | Pelastava tekijä ovat kristityt. (l) | Lukumäärältään pienin ryhmä ovat kanta-asiakkaat, – –. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Yleistä

Subjektin ja predikaatin kongruenssi

Persoonakongruenssi

Lukukongruenssi

Kieltoverbin kongruenssin vaihtelu

Kongruenssi verbin liittomuodoissa

Possessiivikongruenssi

Kongruenssi substantiivilausekkeessa

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot