Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kongruenssi > Kongruenssi substantiivilausekkeessa > Rinnasteinen lauseke NP:n osana > Rinnasteiset määritteet ja edussanan numerus > § 1311 Turun ja Oulun yliopistot, vihreä ja keltainen paprika

§ 1311 Turun ja Oulun yliopistot, vihreä ja keltainen paprika

Kun substantiivilausekkeessa on rinnasteinen genetiivimäärite ja sen edussana on monikollinen, rinnastetut asiat esitetään erillisinä: esim. ilmaus verotuksen ja työelämän uudistukset esittää uudistukset erillisinä, kun taas lauseke verotuksen ja työelämän uudistus viittaisi yhteen kokonaisuuteen (a). Yksilöivässä tehtävässä voi esiintyä myös substantiivikantainen adjektiivi, substantiivi ero tai postpositio välissä (b).

(a)
Hän tilasi – – käännöksen Douglas Robinsonilta, joka on toiminut englannin kielen opettajana sekä Tampereen että Jyväskylän yliopistoissa. (l) vrt. Pekka Sulkunen – – oli sosiologian dosentti sekä Helsingin että Jyväskylän yliopistossa. (E) | Hallitus käsittelee verotuksen ja työelämän uudistuksia. | Miesten ja naisten SM-sarjat sekä maajoukkueet (E) | Tamminiemen hallinta on juuri siirretty pois presidentin ja valtioneuvoston kanslioilta (L) | Altistus tälle todettiin niin minun kuin kuopuksenkin verikokeista. (E)
(b)
Englannin‑, ranskan‑, saksan‑, venäjän- ja espanjankielisistä kirjallisuuksista olemme ruotsalaisten tavoin erittäin kiinnostuneita. (l) | Kalliovarastojen toiminta perustuu öljyn ja veden ominaispainojen eroon. (L) | Lontoo on Tokion ja New Yorkin aikavyöhykkeiden välissä. (L)

Sellaiset sanat kuin mieli, pää, joiden tarkoitteita on ihmistä tai eläintä kohden vain yksi, ovat sen sijaan yleensä yksikössä, vaikka niitä määrittäisi rinnasteinen genetiivimäärite (c).

(c)
Soiko äidin ja isän sydämessä Baby blues? (E) | – Niin minun kuin monen muunkin mielestä liittymisasiat käsiteltiin väärässä järjestyksessä. (E) | Iho on sekä ihmisen että eläimen suurin elin ja siksi siitä kannattaa pitää hyvää huolta. (E)

Kun substantiivilla on määritteenään rinnasteinen adjektiivilauseke, edussana on yksiköllinen, vaikka lauseesta muuten kävisi ilmi tarkoitteiden useus (d).

(d)
vihreä ja keltainen paprika | sekä virallinen että epävirallinen kielenhuolto | Uudelle ja vanhalle hallitukselle torstaina pitämissään puheissa (L) | Keittiön linja sijoittuu klassisen ja uuden ranskalaisen keittotaidon välimaille. (L)

Rinnasteiset määritteet voivat olla keskenään erimuotoisia (e). Jälkimmäinen määrite ja määritteiden yhteinen pääsana kongruoivat keskenään.

(e)
Ero on ainakin sekunti per kilometri ensimmäisten ja kymmenennen auton vauhdin välillä, – –. (L) | Valkeakoskelaisella on – – kaksi kolmatta ja viime vuoden toinen sija. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Yleistä

Subjektin ja predikaatin kongruenssi

Persoonakongruenssi

Lukukongruenssi

Kieltoverbin kongruenssin vaihtelu

Kongruenssi verbin liittomuodoissa

Possessiivikongruenssi

Kongruenssi substantiivilausekkeessa

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot