Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kongruenssi > Kongruenssi verbin liittomuodoissa > § 1290 Liittomuodon sisäisen kongruenssin ala

§ 1290 Liittomuodon sisäisen kongruenssin ala

Verbin liittomuodon osien yhdenmukaisuus on kongruenssi-ilmiö. Predikaattiverbin finiittimuoto kongruoi lauseen subjektin kanssa sekä persoonan että luvun suhteen (» § 12681269), mutta useasta sanasta koostuva verbin liittomuoto sisältää verbinmuotojen keskinäistä monikkokongruenssia (olivat tulleet; » § 1291). Myös kaksoispassiivi (oltiin tultu) täyttää kongruenssin kriteerit (» § 1292).

Verbin kielteisissä imperatiivimuodoissa on niin ikään kongruenssin kaltaista muotoaineksen toistumista. Tämä on samalla tavalla mekaanista ja säännöllistä kuin NP:ssä sijakongruenssi: älkää tulko, älköön tulko, älkööt tulko.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Yleistä

Subjektin ja predikaatin kongruenssi

Persoonakongruenssi

Lukukongruenssi

Kieltoverbin kongruenssin vaihtelu

Kongruenssi verbin liittomuodoissa

Possessiivikongruenssi

Kongruenssi substantiivilausekkeessa

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot