Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kongruenssi > Subjektin ja predikaatin kongruenssi > Persoonakongruenssi > § 1269 Kolmas vs. ensimmäinen ja toinen persoona

§ 1269 Kolmas vs. ensimmäinen ja toinen persoona

Kolmas persoona eroaa ensimmäisestä ja toisesta siinä suhteessa, että verbin 3. persoonan yhteydessä käy subjektiksi paitsi persoonapronomini myös mikä tahansa ilmaus pronominista lausetäydennykseen ja rinnasteiseen lausekkeeseen:

 
Yksikkö: Hän ei usko tulevaisuuteen. | Venäjä vastustaa ilmaiskuja. | Arvontaan osallistuminen on vaarallista. | Sopiihan se. | Olisi ihanaa käydä Kuopiossa. | Sopiiko, että aloitetaan tasalta?
 
Monikko: He eivät ole vielä tulleet. | Betoniseinät nousevat puistojen tilalle. | Kaikki tiesivät miehen huonon tuurin, – –. (k) | Sisäinen oppositio ja kongressi näyttivät voimansa – –. (k)

Subjektipronominin poisjäänti 3. persoonasta on luonteeltaan toisenlaista kuin 1. ja 2. persoonissa: pronominittomassa finiittilauseessa on joko nolla-anafora (a) (» § 1431) tai nollasubjekti (b) (» § 1347).

(a)
Kirsi odotti hetken, meni sitten katsomaan. (k)
(b)
Ikkuna on suunniteltu siten, että jos menee maustekaapille, iskee vasemman silmäkulmansa siihen ikkunan kulmaan. (k)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Yleistä

Subjektin ja predikaatin kongruenssi

Persoonakongruenssi

Lukukongruenssi

Kieltoverbin kongruenssin vaihtelu

Kongruenssi verbin liittomuodoissa

Possessiivikongruenssi

Kongruenssi substantiivilausekkeessa

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot