Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kongruenssi > Subjektin ja predikaatin kongruenssi > Persoonakongruenssi > Persoonapronominit, rinnastus ja kongruenssi > § 1271 Persoonapronomini rinnastettuna: Sinä ja Maija tulette

§ 1271 Persoonapronomini rinnastettuna: Sinä ja Maija tulette

Kun subjektina on rinnasteinen substantiivilauseke, jonka osana on persoonapronomini, verbi on monikon ensimmäisessä persoonassa, jos pronominien joukossa on yksikön tai monikon 1. persoonan pronomini (a). Vastaavasti verbi on monikon 2. persoonassa, jos rinnasteisia ovat 2. ja 3. persoona (b). Tällöin verbi ei niinkään kongruoi jonkin tietyn pronominin kanssa, vaan verbin persoonatunnus viittaa samaan tarkoitteiden joukkoon kuin rinnasteinen subjektilauseke (esim. sinä ja hän = te).

(a)
Minä en nyt puhu epärehellisyydestä, jota minä ja sinä emme voi sietää. (k) | Siellä on yksi muumio jolla on – – sellainen silkkipaita yllä että sinä tai minä voisimme koska tahansa pukea sen päällemme – –. (k) | Savannah ja minä olemme monessa suhteessa samanlaisia. (l) | Me ja naapurit tulemme sen [lampaan] kanssa kyllä oikein hyvin toimeen, kertoo lampaan holhooja Virpi, 20. (l) | ”Kanadalaiset käännytettiin jälleen kerran, mutta me ja yksi länsisaksalainen pääsimme läpi”, hän sanoi. (l)
(b)
Kiitos siitä, mitä Sinä ja Natasa olette puolestani tehneet! (k) | – – hän ei ilmeisesti ole mitään sukua sille Kallakselle, jonka sinä ja Karvinen pidätitte viime vuonna. (k) | Riki ja sinä olette kuin vakka ja kansi. (k) | Te ja teidän sukupolvenne pelastitte meille nuoremmille vapaan isänmaan. (l)

Kun disjunktiivisen rinnastuksen toisena osana on 1. tai 2. persoonan pronomini ja toisena kolmaspersoonainen lauseke, verbi kongruoi persoonapronominin kanssa:

(c)
Olenko se minä vai Koirapää? (k) | Ajattelin, etten minä tai kukaan muukaan saa jalkojaan norjiksi ennen juhannusta. (l) | Väite, että sisäministeriö tai minä olisin valmistellut tai valmisteluttanut raportin ”Luottamus, läheisyys, linjakkuus”, on valheellinen. (l) | Mutta mikä olet sinä tai kukaan muukaan nimittämään toisten pyhinä pitämiä totuuksia pakanauskonnoiksi? (k)

Jos taas rinnastuksen viimeisenä kytkettävänä on monikon kolmannessa persoonassa oleva NP tai jos persoonapronomini on moniosaisen luettelon osana, verbi voi olla myös monikon kolmannessa persoonassa:

(d)
Oletetaan, että minulla on se mitä sinä ja ne muut haluavat. (k) | – –, niin kuin minä ja muut sitä ennen olivat kertoneet. (l) | Ellei sitten tarkoiteta niitä tiedotteita, joita me ja muut laitokset ovat ihan julkisesti jakaneet, – –. (l) | – – mikäli politiikalla yleensä ymmärretään sitä, mitä esim. sinä ja puoluetoverisi ovat tässä maassa ehtineet vuosikymmenet harjoittaa. (l) | Perheeseeni kuuluvat isä Mauri, äiti Johanna, minä ja kaksi pikkuveljeäni, Oskari ja Otto. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Yleistä

Subjektin ja predikaatin kongruenssi

Persoonakongruenssi

Lukukongruenssi

Kieltoverbin kongruenssin vaihtelu

Kongruenssi verbin liittomuodoissa

Possessiivikongruenssi

Kongruenssi substantiivilausekkeessa

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot